Miesięczne archiwum: Listopad 2016

Nauczyciel historii – Mariola Treder reprezentowała ZSSiO na ogólnopolskiej konferencji naukowej “Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku” ( X 2016 r. ) zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach. Nasza obecność tam związana jest z realizacją w ZSSiO działań w ramach wielokulturowości z szczególnym uwzględnieniem Holocaustu i kultury żydowskiej oraz edukacji globalnej.

Czytaj dalej

Nauczyciel historii – Mariola Treder reprezentowała ZSSiO na Regionalnych Obchodach Światowego Dnia Turystyki ( X 2016 r. ) w Europejskim Centrum Solidarności. Nasz udział w tym wydarzeniu związany jest z wieloletnimi działaniami w ZSSiO na rzecz upowszechniania krajoznawstwa i turystyki wśród młodzieży.

Czytaj dalej