Woda na pływalni

zgodnie z wynikami badań

z dnia 07.11.2017r. i 22.11.2017r.

spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2016r.)

i jest zgodna z oceną dokonaną przez Pomorskiego

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.