DZIEŃ OTWARTY
w ZSSiO w Gdańsku

10.03.2018 r. sobota

od godz. 10 .00 do 14:00

SZCZEGÓŁY

BEZPIECZNIE W RODZINIE – bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie

To propozycja dla mieszkańców Gdańska borykających się z problemem przemocy w rodzinie.

Celem porad prawnych jest umożliwienie osobom mającym trudności w dotarciu do poradnictwa prawnego profesjonalnej pomocy prawej.

Porady psychologiczne mają na celu odzyskanie nadziei na zmianę sytuacji życiowej przez osobę krzywdzoną, wzmocnienie swoich zasobów , sił i możliwości ochrony przed przemocą, poznanie własnych spraw i sposobów egzekwowania ich, a także odbudowanie poczucia własnej wartości oraz odzyskanie poczucia wpływu na własne życie.

Porady odbywają się w każdą środę w godzinach 16.00 – 20.00 po uprzednim umówieniu się drogą mailową: spps.gdansk@gmail.com bądź telefoniczną 733 522 773
Agnieszka Wałęsa