Dyrekcja , pedagodzy i trenerzy
Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących
w Gdańsku-Żabiance, przy ul. Subisława 22
serdecznie zapraszają na Dzień Otwarty szkoły.

Jeżeli chcecie, żeby Wasze dziecko w miłej atmosferze i przyjaznym środowisku aktywnie spędziło czas,
zapraszamy do uczestnictwa w wielu przygotowanych przez naszych uczniów i nauczycieli atrakcji:
GRY I ZABAWY W WODZIE I "RADOSNEJ SZKOLE"
LEKKOATLETYCZNY TOR PRZESZKÓD
POKAZY JUDO
POKAZY GIMNASTYCZNE
KĄCIK LOGOPEDYCZNY I KĄCIK PEDAGOGA
GRY ŚWIETLICOWE,
ZWIEDZANIE SZKOŁY
POCZĘSTUNEK
INNE CIEKAWE ATRAKCJE

GOŚCI UPRZEJMIE PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ STROJU SPORTOWGO I PŁYWACKIEGO

Adres szkoły

Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących

80-354 Gdańsk, ul Subisława 22

woj. pomorskie

tel./fax (0048)(058) 557 94 45

NIP 5830011969

REGON 221024950

Poczta elektroniczna: 
E-mail: sekretariat@zssio.com.pl

W skład Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 75 im. Janusza Kusocińskiego

Gimnazjum nr 15 z klasami sportowymi

XII Liceum Ogólnokształcące z klasami sportowymi

Gimnazjum nr 22 Szkoła Mistrzostwa Sportowego

XI  Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego​

 

Dyrektor szkoły

Irena Adamowska

Wicedyrektorzy

Ewa Leyk-Latowska

Maria Kasprowiak

Leszek Walczak

Tomasz Dancewicz

Struktura własnościowa i majątek

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadzie jednostki budżetowej. Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością. Szkoła nie posiada osobowości prawnej.