EDUKACJA GLOBALNA

29.11.2017 r. w ZSSiO odbyło się spotkanie, w związku z obchodami “Roku Rzeki Wisły”, z Krzysztofem Kruszyńskim W- ce Przewodniczącym Pomorskiej Komisji Krajoznawczej PTTK nt.” Wybrane nadwiślańskie miasta w dawnej kartografii i obrazach”. W tym interesującym wydarzeniu, które składało się z dwóch części : przedstawienia prezentacji multimedialnej oraz wywiadu z gościem, wzięli udział uczniowie z klas : 7b, 7c, 7d, 2a Gim., 3c Gim., 1b LO, 1c LO.

Czytaj dalej

Uczniowie ZSSiO na VIII Pomorskiej Młodzieżowej Sesji Krajoznawczej ( 08.11.2017 r., MIR ). Gratulujemy Miłoszowi Skrzypkowskiemu z kl.3c Gim.nr 15, przygotowanego przez nauczyciela historii – Mariolę Treder.
W sesji brali udział uczniowie ze szkół ( SP, Gim. ) woj.pomorskiego i woj.kujawsko – pomorskiego,nauczyciele, rodzice, działacze PTTK, przedstawiciele mediów.

Czytaj dalej

Grupa uczniów z ZSSiO ( kl.7c ) wraz z nauczycielem historii – Mariolą Treder, jesienią 02.11.2017 r., posadziła 25 krokusów w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły. Przystąpiliśmy do projektu ” Krokus”, który prowadzony jest przez Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście i Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, ponieważ jego celem jest zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, rozbudzenie ich świadomości i stymulowanie dyskusji dotyczącej problemu dyskryminacji, uprzedzeń i nietolerancji.

Czytaj dalej

Uczniowie ZSSiO , w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji, obejrzeli wystawę poświęconą Błogosławionemu Jerzemu Popiełuszce ( wrzesień 2017 r., Sala BHP ). Ten obrońca wartości chrześcijańskich i wolnej, sprawiedliwej Polski zginął 19X 1984 r. z rąk funkcjonariuszy SB. Kapłan ludzi pracy wspierał tych, którzy walczyli o demokrację w Polsce. Zajęcia zorganizował nauczyciel historii – Mariola Treder.

Czytaj dalej

Nauczyciel historii – Mariola Treder reprezentowała ZSSiO na Regionalnych Obchodach Światowego Dnia Turystyki (29 IX 2017 r. ) w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Nasz udział w tym wydarzeniu związany jest z wieloletnimi działaniami w ZSSiO na rzecz upowszechniania historii regionalnej, krajoznawstwa i turystyki wśród młodzieży.

Czytaj dalej

Uczniowie 7c SP nr 75 pod kierunkiem nauczyciela historii – Marioli Treder wzięli udział w ogólnopolskiej akcji “BohaterOn”.
Wysyłaliśmy kartki pocztowe do uczestników powstania warszawskiego (  www.BohaterOn.pl ).
Pamiętamy i zachęcamy do wzięcia udziału !

Czytaj dalej

13.09.2017 r. w ZSSiO odbyło się spotkanie z Wojciechem Książkiem – Przewodniczącym Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”( wiceministrem Edukacji Narodowej w latach 1997- 2001 ) nt.”Trudna droga do demokracji”. W tym wartościowym wydarzeniu brali udział uczniowie LO z klas : 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 2 SMS.
Osoby odpowiedzialne za organizację spotkania/ debaty – nauczyciele historii : Agnieszka Kościelska, Mariola Treder.

Czytaj dalej

Ucz. kl. 7c pod kierunkiem wychowawcy klasy – Marioli Treder
zwiedzili ( wrzesień 2017 r. ) legendarną Salę BHP, która obecnie
mieści Muzeum Stoczniowe.
Ekspozycje muzealne przybliżają pracę stoczniowców, opowiadają
także o trudnej drodze, walce ludzi o wolność, solidarność i demokrację
w państwie,
Czytaj dalej

Uczniowie ZSSiO , w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji, obejrzeli
wystawę pt.”Papier” w Europejskim Centrum Solidarności ( wrzesień 2017 r.).
Młodzież dowiedziała się w jaki sposób, w konspiracji, wydawano w Polsce
publikacje ( np. książki, czasopisma ) tzw. drugiego obiegu.

W ramach tego wydarzenia ucz. kl.7c pod kierunkiem wychowawcy klasy – Marioli Treder zrealizowali lekcję terenową nt.”Droga do demokracji”, a podczas niej obejrzeli m.in. Plac Solidarności, Pomnik Poległych Stoczniowców w grudniu 1970 r., legendarną Bramę nr 2 oraz poznali wydarzenia historyczne, które miały wpływ na budowanie demokracji w Polsce.

Czytaj dalej

Ucz. kl.7c pod kierunkiem nauczyciela historii – Marioli Treder, przy współpracy trenera Jakuba Frydrycha i przedstawiciela rodziców – Andrzeja Kucharzewskiego, podczas zajęć terenowych nt.”Upamiętniamy wrzesień 1939 r.”, oddali hołd hm Janowi Dżdżyńskiemu oraz wszystkim bohaterom i uczestnikom wojny obronnej Polski przy tablicy pamiątkowej na zabytkowym gmachu Dyrekcji Kolei Państwowych.

Czytaj dalej

Uczniowie 3c gim. z wychowawcą klasy – Mariolą Treder na projekcji filmu “Piraci z Karaibów…” w ramach Klasowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Zajęcia odbyły się w celu propagowania wśród młodzieży edukacji filmowej. Zrealizowaliśmy też tematy : “Historia piractwa na morzach”,  “Twórcy i aktorzy filmu”.

Czytaj dalej

Uczniowie ZSSiO na lekcji muzealno – terenowej zwiedzili Centrum św.Jana, ważne kulturotwórcze
miejsce Gdańska, a w nim zabytki z doby reformacji ( II sem.2017 r. ).
Zajęcia zorganizował nauczyciel historii, Mariola Treder, w związku z obchodami jubileuszu 500 – lecia reformacji ( wydarzenia towarzyszące będą organizowane w Trójmieście i regionie do jesieni 2017 r. ).

Czytaj dalej

Uczniowie ZSSiO w hołdzie wielkiemu Polakowi, kapłanowi będącemu blisko ludzi pracy, metropolicie gdańskiemu, abp. Tadeuszowi Gocłowskiemu, w rocznicę jego śmierci, zwiedzili wystawę “Ślady” w ECS-ie ( II sem. 2017 r.).
Wystawa oraz wydanie albumu fotografii i wspomnień “Gość” są społeczną inicjatywą fotoreporterów, uczczenia pamięci tego duszpasterza, który na trwałe zapisał się na kartach historii i w życiorysach wielu ludzi.
Uczniowie ZSSiO w Galerii Mesa na wystawie malarstwa i grafiki pt.”Znaki proste” Leszka Sobackiego ( ECS, II sem.2017 r.).
Młodzież uczestniczyła w tym wydarzeniu w ramach realizacji edukacji globalnej ( obywatelskiej i historycznej ).
Prezentowane na wystawie prace to komentarz artysty do rzeczywistości Polski lat 60., 70. i 80.,  mają one wydźwięk ponadczasowy. Autor buntuje się przeciwko zniewoleniu i upodleniu człowieka przez ustrój totalitarny.

Czytaj dalej

Uczniowie ZSSiO na lekcji muzealnej w BG PAN- u ( ul.Wałowa 15 ) obejrzeli wystawę “Ars summa, ars sacra. Historyczne świątynie Gdańska” ( II sem. 2017 r. ).
Młodzież z 3c gim. pod kierunkiem wych. klasy – Marioli Treder oglądała wystawę, przybliżającą ciekawą historię gdańskich kościołów, na której znalazły się widoki, plany, detale architektoniczne tych obiektów oraz artefakty z nimi związane z XV – XX w.

Czytaj dalej

Uczniowie ZSSiO w ramach cyklu “Spotkanie z ciekawym człowiekiem” przeprowadzili wywiad z współautorką wystaw czasowych w BG PAN- u Małgorzatą Topolską ( II sem.2017 r.) .
Młodzież dowiedziała się o procedurze organizowania wystaw, pozyskiwania nowych zbiorów i   ciekawostek dotyczących najnowszej wystawy.

Czytaj dalej

Uczniowie 3c gim. z wych. klasy – Mariolą Treder na wystawie “Nowe książki w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN- u ” ( nowy budynek na ul.Wałowej 24,  II sem. 2017 r.).
Na ekspozycji znalazły się m.in. książki – obrazy, literratura klasyczna, popularno – naukowa, krajoznawcza ( Gdańsk, Pomorze, Polska,Europa ). Ciekawostką jest “Pierwsza książka dla noworodków i niemowląt ” wg pomysłu Katsumi Komagaty.