DZIEŃ OTWARTY
w ZSSiO w Gdańsku

10.03.2018 r. sobota

od godz. 10 .00 do 14:00

SZCZEGÓŁY

EDUKACJA GLOBALNA

Uczniowie ( 7c )  i nauczyciele  Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku brali udział ( I sem.2017/ 2018 r.) w przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych w celu upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który przypada 27 stycznia. Wówczas to w 1945 r. został wyzwolony Auschwitz – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i ośrodek Zagłady, który stał się międzynarodowym symbolem. Rocznicę jego wyzwolenia ONZ ustanowiło Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku brali udział od września do grudnia 2017 r. w obchodach z okazji “500- lecia reformacji”/ Roku Reformacji, ( zajęcia lekcyjne, konkursy, wystawy, międzynarodowe konferencje, spacer edukacyjny ).
W wydarzeniach pozaszkolnych uczestniczyli m.in.:przedstawiciele władz samorządowych, ks.bp prof. Marcin Hinz Diecezja Pomorsko- Wielkopolska Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP, Lawrence Ugwu Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury,dr Katarzyna Kubicka W-ce Dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku, Bronisława Dejna kurator projektu NCK, pastorzy, księża ( z Polski i Niemiec ), nauczyciele ( ZSSiO reprezentował n- l historii Mariola Treder ), edukatorzy, animatorzy kultury, pracownicy naukowi wyższych uczelni ( z kraju i zagranicy ), przewodnicy PTTK.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, 7c SP nr 75 z wych. klasy – Mariolą Treder wzięli udział w charytatywnej akcji “Gdański Gwiazdor 2017 “. Przekazaliśmy dary dla dzieci z Oddziału Chemioterapii Kliniki Pediatrii, Hematologiii Onkologii Gdańskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Punktem zbiórki prezentów była m.in. Filia Gdańska Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Josepha Conrada Korzeniowskiego.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku z nauczycielem historii – Mariolą Treder na podsumowaniu XXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego im.Franciszka Mamuszki ( 14.12.2017 r., Miniteka Sopocka ).

Gratulujemy laureatom : Amelii z 6b ( SP nr 75 ), Weronice z 2b ( Gim. nr 15), Miłoszowi z 3c ( Gim. nr 15 ) !

Czytaj dalej

Wystawa odbyła się ( XI / XII 2017r., Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ) w związku z obchodami 500- lecia reformacji, wydarzenie to było upamiętnione w Polsce i Europie.
Za przygotowanie wystawy byli odpowiedzialni n- le : plastyki Teresa Walukiewicz- Żebracka, historii Mariola Treder.

Czytaj dalej

Młodzież Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku miała możliwość obejrzenia ( XII 2017 r. ) bardzo ciekawej wystawy przybliżającej historię regionalną z czasów II wojny światowej, zorganizowanej przez Piotra Jażdżewskiego ( wychowawcę z internatu ), a opracowanej przez IPN Oddział w Gdańsku ( gdansk.ipn.gov.pl ).

29.11.2017 r. w ZSSiO odbyło się spotkanie, w związku z obchodami “Roku Rzeki Wisły”, z Krzysztofem Kruszyńskim W- ce Przewodniczącym Pomorskiej Komisji Krajoznawczej PTTK nt.” Wybrane nadwiślańskie miasta w dawnej kartografii i obrazach”. W tym interesującym wydarzeniu, które składało się z dwóch części : przedstawienia prezentacji multimedialnej oraz wywiadu z gościem, wzięli udział uczniowie z klas : 7b, 7c, 7d, 2a Gim., 3c Gim., 1b LO, 1c LO.

Czytaj dalej

Uczniowie ZSSiO na VIII Pomorskiej Młodzieżowej Sesji Krajoznawczej ( 08.11.2017 r., MIR ). Gratulujemy Miłoszowi Skrzypkowskiemu z kl.3c Gim.nr 15, przygotowanego przez nauczyciela historii – Mariolę Treder.
W sesji brali udział uczniowie ze szkół ( SP, Gim. ) woj.pomorskiego i woj.kujawsko – pomorskiego,nauczyciele, rodzice, działacze PTTK, przedstawiciele mediów.

Czytaj dalej

Grupa uczniów z ZSSiO ( kl.7c ) wraz z nauczycielem historii – Mariolą Treder, jesienią 02.11.2017 r., posadziła 25 krokusów w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły. Przystąpiliśmy do projektu ” Krokus”, który prowadzony jest przez Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście i Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, ponieważ jego celem jest zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, rozbudzenie ich świadomości i stymulowanie dyskusji dotyczącej problemu dyskryminacji, uprzedzeń i nietolerancji.

Czytaj dalej

Uczniowie ZSSiO , w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji, obejrzeli wystawę poświęconą Błogosławionemu Jerzemu Popiełuszce ( wrzesień 2017 r., Sala BHP ). Ten obrońca wartości chrześcijańskich i wolnej, sprawiedliwej Polski zginął 19X 1984 r. z rąk funkcjonariuszy SB. Kapłan ludzi pracy wspierał tych, którzy walczyli o demokrację w Polsce. Zajęcia zorganizował nauczyciel historii – Mariola Treder.

Czytaj dalej

Nauczyciel historii – Mariola Treder reprezentowała ZSSiO na Regionalnych Obchodach Światowego Dnia Turystyki (29 IX 2017 r. ) w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Nasz udział w tym wydarzeniu związany jest z wieloletnimi działaniami w ZSSiO na rzecz upowszechniania historii regionalnej, krajoznawstwa i turystyki wśród młodzieży.

Czytaj dalej

Uczniowie 7c SP nr 75 pod kierunkiem nauczyciela historii – Marioli Treder wzięli udział w ogólnopolskiej akcji “BohaterOn”.
Wysyłaliśmy kartki pocztowe do uczestników powstania warszawskiego (  www.BohaterOn.pl ).
Pamiętamy i zachęcamy do wzięcia udziału !

Czytaj dalej

13.09.2017 r. w ZSSiO odbyło się spotkanie z Wojciechem Książkiem – Przewodniczącym Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”( wiceministrem Edukacji Narodowej w latach 1997- 2001 ) nt.”Trudna droga do demokracji”. W tym wartościowym wydarzeniu brali udział uczniowie LO z klas : 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 2 SMS.
Osoby odpowiedzialne za organizację spotkania/ debaty – nauczyciele historii : Agnieszka Kościelska, Mariola Treder.

Czytaj dalej

Ucz. kl. 7c pod kierunkiem wychowawcy klasy – Marioli Treder
zwiedzili ( wrzesień 2017 r. ) legendarną Salę BHP, która obecnie
mieści Muzeum Stoczniowe.
Ekspozycje muzealne przybliżają pracę stoczniowców, opowiadają
także o trudnej drodze, walce ludzi o wolność, solidarność i demokrację
w państwie,
Czytaj dalej

Uczniowie ZSSiO , w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji, obejrzeli
wystawę pt.”Papier” w Europejskim Centrum Solidarności ( wrzesień 2017 r.).
Młodzież dowiedziała się w jaki sposób, w konspiracji, wydawano w Polsce
publikacje ( np. książki, czasopisma ) tzw. drugiego obiegu.

W ramach tego wydarzenia ucz. kl.7c pod kierunkiem wychowawcy klasy – Marioli Treder zrealizowali lekcję terenową nt.”Droga do demokracji”, a podczas niej obejrzeli m.in. Plac Solidarności, Pomnik Poległych Stoczniowców w grudniu 1970 r., legendarną Bramę nr 2 oraz poznali wydarzenia historyczne, które miały wpływ na budowanie demokracji w Polsce.

Czytaj dalej

Ucz. kl.7c pod kierunkiem nauczyciela historii – Marioli Treder, przy współpracy trenera Jakuba Frydrycha i przedstawiciela rodziców – Andrzeja Kucharzewskiego, podczas zajęć terenowych nt.”Upamiętniamy wrzesień 1939 r.”, oddali hołd hm Janowi Dżdżyńskiemu oraz wszystkim bohaterom i uczestnikom wojny obronnej Polski przy tablicy pamiątkowej na zabytkowym gmachu Dyrekcji Kolei Państwowych.

Czytaj dalej

Uczniowie 3c gim. z wychowawcą klasy – Mariolą Treder na projekcji filmu “Piraci z Karaibów…” w ramach Klasowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Zajęcia odbyły się w celu propagowania wśród młodzieży edukacji filmowej. Zrealizowaliśmy też tematy : “Historia piractwa na morzach”,  “Twórcy i aktorzy filmu”.

Czytaj dalej