OBIADY SZKOLNE 2016/2017

ODPŁATNOŚĆ

ZA OBIADY

W CZERWCU 2017 :

13 dni x 4,30 = 55,90

dnia 05 czerwca ( poniedziałek)

Dzieci Dzieciom – Mini Olimpiada

 ( stołówka nieczynna )

Prosimy rodziców wszystkich dzieci, które korzystają z obiadów szkolnych o pilne dostarczenie do Pani Rydzyńskiej (pok. nr 4) otrzymanych deklaracji.

W związku z obowiązkiem  stosowania przez placówki szkolne Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) Nr 1169/2011, która mówi o obowiązku przekazania Konsumentom  informacji na temat obecnych   w serwowanej żywności składników lub innych substancji mogących powodować alergie nietolerancji, zamieszczamy do ogólnego zapoznania się wyciąg z w/w Rozporządzeniem:

Czytaj dalej