Dyrekcja , pedagodzy i trenerzy
Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących
w Gdańsku-Żabiance, przy ul. Subisława 22
serdecznie zapraszają na Dzień Otwarty szkoły.

Jeżeli chcecie, żeby Wasze dziecko w miłej atmosferze i przyjaznym środowisku aktywnie spędziło czas,
zapraszamy do uczestnictwa w wielu przygotowanych przez naszych uczniów i nauczycieli atrakcji:
GRY I ZABAWY W WODZIE I "RADOSNEJ SZKOLE"
LEKKOATLETYCZNY TOR PRZESZKÓD
POKAZY JUDO
POKAZY GIMNASTYCZNE
KĄCIK LOGOPEDYCZNY I KĄCIK PEDAGOGA
GRY ŚWIETLICOWE,
ZWIEDZANIE SZKOŁY
POCZĘSTUNEK
INNE CIEKAWE ATRAKCJE

GOŚCI UPRZEJMIE PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ STROJU SPORTOWGO I PŁYWACKIEGO

Uprzejmie informuję, że w bieżącym roku szkolnym realizowana jest w naszej szkole II edycja programu „ Dopalacze – nowe wyzwania”

Cele programu:

  • Edukacja młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej oraz rodziców na temat „ dopalaczy”
  • Zmniejszenie liczby zatruć wśród młodzieży z powodu używania dopalaczy
  • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy młodzieży na temat dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych i ich szkodliwego wpływu na zdrowie
  • Uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z używania przez młodzież dopalaczy i innych środków psychoaktywnych
  • Kształtowanie postaw asertywnych wobec wpływu grupy rówieśniczej na młodych ludzi
  • Kształtowanie właściwych postaw i nawyków prozdrowotnych wśród młodzieży szkolnej
  • Rozwijanie poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższych

Agnieszka Wałęsa