UWAGA KANDYDACI

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz określa preferencje wyboru szkół ( można wybrać trzy szkoły), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

  • Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji.
  • Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

Regulamin Rekrutacji

Uprzejmie informuję, że w bieżącym roku szkolnym realizowana jest w naszej szkole II edycja programu „ Dopalacze – nowe wyzwania”

Cele programu:

  • Edukacja młodzieży szkolnej, kadry pedagogicznej oraz rodziców na temat „ dopalaczy”
  • Zmniejszenie liczby zatruć wśród młodzieży z powodu używania dopalaczy
  • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy młodzieży na temat dopalaczy oraz innych środków psychoaktywnych i ich szkodliwego wpływu na zdrowie
  • Uświadomienie rodzicom zagrożeń wynikających z używania przez młodzież dopalaczy i innych środków psychoaktywnych
  • Kształtowanie postaw asertywnych wobec wpływu grupy rówieśniczej na młodych ludzi
  • Kształtowanie właściwych postaw i nawyków prozdrowotnych wśród młodzieży szkolnej
  • Rozwijanie poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za zdrowie swoje i najbliższych

Agnieszka Wałęsa