DZIEŃ OTWARTY
w ZSSiO w Gdańsku

10.03.2018 r. sobota

od godz. 10 .00 do 14:00

SZCZEGÓŁY

Dyrektor szkoły

Irena Adamowska

 

Wicedyrektorzy

Maria Kasprowiak

Leszek Walczak

Tomasz Dancewicz