DZIEŃ OTWARTY
w ZSSiO w Gdańsku

10.03.2018 r. sobota

od godz. 10 .00 do 14:00

SZCZEGÓŁY

Trzy nauczycielki naszej szkoły: Joanna Gregorowicz, Jolanta Styp-Rekowska i Agnieszka Wojda, dołączyły do grona realizatorów programu “Szkolna Interwencja Profilaktyczna”, rekomendowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Celem programu jest zapobieganie używaniu środków odurzających przez społeczność szkolną oraz pomoc uczniom już eksperymentującym.

Czytaj dalej

W dniu klasowych wigilii, 22 grudnia 2017 r., miał miejsce kolejny finał szkolnego tutoringu, który w naszym gimnazjum obywa się pod hasłem “Tropimy Uczniowskie Talenty”. Tym razem moim tutee (czytaj: tutii – “podopieczny”) była uczennica klasy 2a, Izabela Durlik.

Czytaj dalej

W grudniu 2017 i styczniu 2018 gościliśmy edukatorów Fundacji “Dbam o mój z@sięg”, którzy przeprowadzili w naszej szkole warsztaty edukacyjne pt: “FONOHOLIZM. NAŁOGOWE I NIEKONTROLOWANE KORZYSTANIE Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH”. Zaproszeni przez nas goście odwiedzili wszystkie klasy gimnazjalne (2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c), a także dwie klasy siódme szkoły podstawowej (7c, 7d).

Czytaj dalej

11 stycznia 2018 r. w  klasie III a SP odbyły się  trzecie  zajęcia w ramach programu  – “Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” – pt: „Optymizm, myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej”. Na początku zajęć dzieci prezentowały swoje skarby, w wykonanych przez siebie w domu kolorowych apteczkach.

Czytaj dalej

Zbliża się kolejny 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która od wielu lat intensywnie i z sukcesem gra również w naszej szkole. W tym dniu 14 stycznia 2018 w godz.11.00-14.00 na parterze szkoły odbędzie się szereg imprez m.in. pokazy gimnastyczne, słodka kawiarenka, loteria fantowa, kącik zabaw dla dzieci, malowanie twarzy, gry i zabawy matematyczne oraz językowe, zajęcia na basenie dla gości, kolorowe przeszkody dla dzieci.
Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków naszej szkoły!!!!

Czytaj dalej

W grudniu odwiedziliśmy mieszkańców Domu Seniora przy ulicy Polanki w Gdańsku. Gimnastyczki zaprezentowały pokaz, wzbudzający zachwyt widowni. Uczniowie z grupy teatralnej zagrali spektakl pt. “Myśli cienie”, który został nagrodzony w wojewódzkim konkursie teatralnym.

Czytaj dalej

8 stycznia w  klasie III a SP odbyły się  drugie zajęcia w ramach programu  – “Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Na początku zajęć dzieci prezentowały swoje skarby, w wykonanych przez siebie w domu kolorowych apteczkach.

Czytaj dalej

5 stycznia   2018 r. uczniowie z klas O – III SP  uczestniczyli w  trzecim, w tym roku szkolnym koncercie  muzycznym z cyklu „Bajnutek”, pt. „Start – Karnawał czeka”. Artyści zaprezentowali uczniom trąbkę, gitarę elektryczną oraz instrumenty klawiszowe, a pięknym vocalem wprowadzili nas w świat gorących rytmów.  Usłyszeliśmy karnawałowe hity, melodie zagrane na trąbce oraz solowe wystąpienie gitarzysty.

Czytaj dalej

Największym wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców jest znalezienie czasu na zadbanie o siebie i swoje potrzeby. Zaangażowani we wspieranie uczniów odkładają swoje zdrowie psychiczne „ na potem”. Tylko jak długo? I jaki będzie tego koszt?

Nauczyciele i trenerzy są grupą zawodowa o podwyższonym poziomie ryzyka, jeśli chodzi o wypalenie zawodowe wywołane długotrwałym stresem i trudnymi kontaktami interpersonalnymi. Aby zadbać o swoje zdrowie psychiczne i jego jak największy potencjał niezbędny do funkcjonowania w pełni w społeczeństwie, można wykorzystać parę prostych działań, każdego dnia. Spróbuj!

Czytaj dalej

czyli jak reagować w sytuacji przemocy

Przemoc jest problemem odwiecznie występującym w szkole. Każdy pedagog szuka skutecznego rozwiązania, które pozwoliłoby podjąć konstruktywne działania, będące odpowiedzią na tego typu sytuacje.

Metodę Wspólnej Sprawy wykorzystujemy w momencie ujawnienia przemocy. Na wstępnym etapie należy rozpoznać sytuację poprzez prowadzenie rozmów z pracownikiem szkoły, w celu potwierdzenia zaistniałej sytuacji.

Czytaj dalej

Młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku brali udział od września do grudnia 2017 r. w obchodach z okazji “500- lecia reformacji”/ Roku Reformacji, ( zajęcia lekcyjne, konkursy, wystawy, międzynarodowe konferencje, spacer edukacyjny ).
W wydarzeniach pozaszkolnych uczestniczyli m.in.:przedstawiciele władz samorządowych, ks.bp prof. Marcin Hinz Diecezja Pomorsko- Wielkopolska Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP, Lawrence Ugwu Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury,dr Katarzyna Kubicka W-ce Dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku, Bronisława Dejna kurator projektu NCK, pastorzy, księża ( z Polski i Niemiec ), nauczyciele ( ZSSiO reprezentował n- l historii Mariola Treder ), edukatorzy, animatorzy kultury, pracownicy naukowi wyższych uczelni ( z kraju i zagranicy ), przewodnicy PTTK.

Czytaj dalej

W ramach współpracy z IPN zorganizowano na terenie ZSSiO wystawę „Okupacja niemiecka na Kaszubach”. Po wystawie oprowadzał wychowanków wychowawca, historyk i przewodnik miasta Gdańska Piotr Jażdżewski.

Czytaj dalej