DZIEŃ OTWARTY
w ZSSiO w Gdańsku

10.03.2018 r. sobota

od godz. 10 .00 do 14:00

SZCZEGÓŁY

Uczniowie ZSSiO , w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji, obejrzeli
wystawę pt.”Papier” w Europejskim Centrum Solidarności ( wrzesień 2017 r.).
Młodzież dowiedziała się w jaki sposób, w konspiracji, wydawano w Polsce
publikacje ( np. książki, czasopisma ) tzw. drugiego obiegu.
Zajęcia zorganizował nauczyciel historii – Mariola Treder.
Na zdjęciach m.in.:
– w drodze do ECS- u,
– uczniowie kl. 7c oglądają wystawę,
– wychowawca klasy, Mariola Treder, wspomaga podopiecznych przy wypełnianiu
  kart pracy,
– publikacje dotyczące demokracji.
                              Tekst i zdjęcia :  Mariola Treder