DZIEŃ OTWARTY
w ZSSiO w Gdańsku

10.03.2018 r. sobota

od godz. 10 .00 do 14:00

SZCZEGÓŁY

W Gdańsku powstało kolejne miejsce , w którym dyżurują psychologowie, terapeuci posiadający informacje na temat wszystkich dostępnych w Gdańsku form pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, członków ich rodzin, znajomych, przedstawicieli instytucji.

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny działa od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00- 18.00

Miejsce: Fundacja Fosa ul. Chopina 42 na I Pietrze pokój numer 20

Telefon : Martyna Majewska konsultant PIK 786 960 860

Agnieszka Wałęsa