DZIEŃ OTWARTY
w ZSSiO w Gdańsku

10.03.2018 r. sobota

od godz. 10 .00 do 14:00

SZCZEGÓŁY

Ucz. kl. 7c pod kierunkiem wychowawcy klasy – Marioli Treder
zwiedzili ( wrzesień 2017 r. ) legendarną Salę BHP, która obecnie
mieści Muzeum Stoczniowe.
Ekspozycje muzealne przybliżają pracę stoczniowców, opowiadają
także o trudnej drodze, walce ludzi o wolność, solidarność i demokrację
w państwie,
Na zdjęciach m.in.:
– uczniowie przed wejściem do Sali BHP,
– ekspozycje muzealne,
– nauczyciel historii, Mariola Treder, monitoruje pracę podopiecznych,
– karty pracy.

Tekst i zdjęcia : Mariola Treder