Odbiór świadectw dojrzałości w piątek 30.06.207 r od godz. 9.00