Elektroniczna rekrutacja  do oddziału przedszkolnego  w szkole podstawowej i I klasy szkoły podstawowej trwa od 24.04.2017 r od godziny 9.00 do 10.05.2017 do godziny 15.00 . Z elektronicznej rekrutacji wyłączone  są dzieci kontynuujące , których rodzice do 14 .04.2017 r złożyli w placówce deklarację kontynuacji.

Rodzice wypełniają wniosek elektronicznie przez stronę internetową :

https:/portal.edu.gdansk.pl  Gdańsk drukując . Podpisany dostarczają do szkoły.

Po  pozytywnym zdaniu egzaminu sprawności fizycznej  należy  również dostarczyć :

– oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole- od dnia 24.05.2017 r od godz.8.00  do 30.05.2017 do godz. 15.00

– 2 fotografie

– odpis aktu urodzenia

– zaświadczenie lekarskie z Poradni sportowo-lekarskiej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu.