DZIEŃ OTWARTY
w ZSSiO w Gdańsku

10.03.2018 r. sobota

od godz. 10 .00 do 14:00

SZCZEGÓŁY

W dniu 31.03.2017 r w godzinach  7.00-15.00 na terenie ZSSiO część nauczycieli i pracowników w trybie art. 1 i art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r o rozwiązaniu sporów zbiorowych (Dz. U z 2015 r poz. 295 z późniejszymi zmianami)  przystępuje do strajku organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego .

Dyrekcja ZSSiO i pozostali pracownicy zawiadamiają, że wszystkie zajęcia edukacyjne i treningowe odbędą się zgodnie z planem lekcji tego dnia , a uczniowie będą mieli zapewnioną opiekę wychowawczą ( będzie to forma zastępstw  innych nauczycieli za nauczycieli i trenerów przystępujących do strajku).

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt ze szkołą pod numer telefonu 58 557-94-45 .

O szczegółach poinformują Państwa wychowawcy podczas zebrań w dniu 30.03.2017 r .

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Irena Adamowska