Wygraliśmy po raz drugi konkurs Szkoła Społecznie Wrażliwa!!!!!!

Dnia 8 grudnia 2016 w Ratuszu odbył się finał trzeciej edycji konkursu Szkoła Społecznie Wrażliwa zorganizowanego przez Radę Miasta Gdańska, do którego zakwalifikowało się 5 szkół podstawowych oraz 5 gdańskich gimnazjum, w tym nasze gimnazjum nr 15.
Uczniowie z naszego Gimnazjum z klas 2b i 2c dokonali prezentacji filmu, który został przygotowany na ten konkurs. Obejmował on zakres naszych działań wolontaryjnych w okresie od 15 kwietnia do 15 listopada, podejmowanych przez uczniów i nauczycieli ZSSiO.

W trzeciej edycji konkursu “Szkoła Społecznie Wrażliwa” wolontariusze z Gimnazjum nr 15  w Gdańsku uczestniczyli w dwudziestu wydarzeniach wolontariackich.  Byliśmy w hospicjach, szpitalach, domach dziecka, świetlicy szkolnej i schronisku dla zwierząt. Angażowaliśmy się w działania na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, sierot, dzieci ze szpitali i świetlicy, seniorów, a także  na rzecz ochrony środowiska  przyrodniczego i porzuconych zwierząt. Dodatkowo uczennica Valentyna Iakovenko wykonala podczas prezentacji taniec artystyczny przed komisją, zawierający elementy akrobatyki.
Decyzja komisji zdobylismy I miejsce i po raz drugi tytuł Szkoły Społecznie Wrażliwej!!!!!!

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w działania wolontaryjne w naszej szkole. Bez was nie odnieślibyśmy tego sukcesu!!!!!

Za pomoc w przygotowaniu filmu i uczniów do prezentacji dziękuję bardzo p. Katarzynie Swystun i Elżbiecie Krawczykiewicz.

Opracowała: Katarzyna Zęgota

szkoaspolecznie1