UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

Szkolne Koło Wolontariatu i SU ZSSiO i ZSMS

w dniach 21-22.11.2019

zorganizowały akcję

“Dzień TUMBO”

Celem tej akcji była pomoc dzieciom osieroconym i

w żałobie,  podopiecznym Fundacji Hospicyjnej.

W ramach akcji zorganizowane zostały:

  • zbiórka pieniędzy,
  • słodka kawiarenka,
  • loteria fantowa
  • kram z gadżetami i pamiątkami przygotowanymi przez najmłodszych uczniów naszej szkoły,
  • warzywniak – stoisko z pomarańczowymi owocami,
  • i oczywiście … FOTOTUMBO – czyli ścianka ze Słonikiem Tumbo.

 

 

     Wolontariusze naszych szkół przez dwa dni prowadzili  zbiórkę pieniędzy połączoną z loterią fantową i kiermaszem ciast. Zebrane przez uczniów środki zostały przekazane Fundacji Hospicyjnej. Kwestowali oni również w trakcie zebrań z Rodzicami. W akcję włączyli się także  najmłodsi uczniowie naszej szkoły z wychowawcami oraz świetlica szkolna. Wykonywali oni prace plastyczne, słuchali czytanych opowiadań m.in. pt.”Trzy życzenia Tumbo” M. Małkowskiej.

 

„Dzień Tumbo” to część programu „Tumbo Pomaga” Fundacji Hospicyjnej, którego celem jest wsparcie psychologiczne osieroconych dzieci i nastolatków. Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest pomoc w przygotowaniu dzieci i młodzieży do radzenia sobie z uczuciami związanymi ze śmiercią bliskiej osoby. Realizacja „Dnia Tumbo” daje możliwość poruszenia trudnego tematu śmierci w przystępny sposób.

Dzień ten jest połączeniem  idei edukacji i pomocy finansowej.

Wszystkim uczniom, nauczycielom, Rodzicom, którzy wsparli tę akcję serdecznie dziękujemy za pomoc, życzliwość i dobro, którymi podzielili się z potrzebującymi.

koordynatorzy akcji:

Katarzyna Zęgota

Elżbieta Krawczykiewicz

 

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa