Uwaga Rodzice proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem dot. monitoringu wizyjnego w naszej szkole.

ZAŁĄCZNIK

 


UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

Miesięczne archiwum: Sierpień 2019

Informujemy o zmianie stawki żywieniowej w roku szkolnym 2019/2020, która wynosić będzie 4,80 zł za jeden obiad.
Opłata za obiady w miesiącu wrześniu 2019 r.  wynosi 16 x 4,8 zł = 76,80 zł.
Stołówka szkolna czynna od dnia 09.09.2019r.

Od dnia 1.09.2019 r. zmienia się dzienna stawka za wyżywienie i wynosi 16,80 zł. Opłata za m-c wrzesień wynosi 504,00 zł.

Stawka za zakwaterowanie pozostaje bez zmian i wynosi 120,00 zł miesięcznie.

Prosimy o terminowe wpłaty – do 10-tego każdego m-ca.