UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

Miesięczne archiwum: Marzec 2020

Minął kolejny tydzień w świecie koronawirusa i pierwszy tydzień nauki w świecie nowoczesnych technologii. Każdego dnia wspólnie odkrywamy możliwości nowoczesnych technologii i dochodzimy do wniosku , że można , że potrafimy. Kierując się przesłaniem , że jest to nasza wspólna droga

a  oceny  nie są najważniejsze ale nasz bezpośredni ( chociaż w takiej formie) kontakt , przekazuję Państwu ustalenia naszych zespołów nauczycieli.

Oceniamy naszych uczniów zgodnie z Przedmiotowymi Systemami nauczania z poszczególnych przedmiotów. Nie zmieniamy ocen , wag . Ważne jest zaangażowanie ucznia, jego chęci uwzględniające jego możliwości i sytuację życiową.

Uczniowie, którzy biorą aktywnie udział w e- lekcji – są uczniami obecnymi. Taki zapis znajdzie się w dzienniku elektronicznym. U pozostałych uczniów pojawi się zapis NZ – zdalne nauczanie ( czyli uczeń z powodu różnych sytuacji nie może wziąć udział w lekcji, materiały realizujące podstawę programową przekazywane są w inny sposób)

Jeżeli uczeń w żadnej formie nie skontaktuje się z nauczycielem bądź wychowawcą , stanie się obiektem zainteresowania pedagoga szkolnego , a wychowawca na pewno skontaktuje się

z rodzicami ucznia.

Szanowni Państwo. Jeżeli potrzebujecie Państwo wsparcia proszę o kontakt poprzez e- dziennik. Wspierajmy się wzajemnie i okażmy sobie, swoim bliskim dużo wsparcia i zrozumienia.

Zobligowałam wychowawców  , wychowawców internatu , pedagogów  o kontakt z Państwem

i wsparcie, na bieżąco podsyłam informacje dotyczące nowych technologii do wykorzystania.

Na gorąco proszę rodziców i samych uczniów klas ósmych i maturalnych o zainteresowanie się próbnymi egzaminami przygotowanymi przez CKE( wychowawcy klas otrzymali  przesłane komunikaty). Życząc zdrowia Z WYRAZAMI SZACUNKU

dyrektor Irena Adamowska

Spotkanie 1.

“Jak wspierać się w obecnym czasie?”

“Jak dbać o emocjonalne potrzeby dzieci, w tym o potrzebę bezpieczeństwa?”

Dzień dobry,

Czytaj dalej

Drodzy wychowankowie!
Będziemy z wami w kontakcie telefonicznym, zaglądajcie na stronę internetową szkoły. Wasza nieobecność jest automatycznie przedłużana, nie trzeba jej zgłaszać. Opłata za zakwaterowanie za marzec będzie naliczona do dnia waszego wyjazdu z internatu, dalsze opłaty będą naliczane dopiero po waszym powrocie.
Pozdrawiam Was serdecznie
Kierownik internatu
Teresa Gołębiewska

Informujemy, że boisko orlik z powodu epidemii jest zamknięcie do odwołania.

 

Plan, zgodnie z którym będzie się odbywało nauczanie zdalne, znajduje się w zakładce PLAN LEKCJI.

Próbujemy zorganizować pracę szkoły w okresie zawieszenia zajęć w szkole. Jest to zadanie niełatwe tym bardziej , że jesteśmy dużym zespołem liczącym około 150 nauczycieli. W pierwszym okresie zawieszenia zajęć stanęliśmy przed dużym wyzwaniem . Z tradycyjnej szkoły musieliśmy się przekształcić w szkołę XXI wieku. Nasi nauczyciele w wielu przypadkach podeszli do wyzwania profesjonalnie. Wykorzystują wszystkie dostępne materiały i źródła żeby naszym uczniom było łatwiej. Już odbywają się lekcje online, systematycznie korzystamy z naszej Gdańskiej Platformy i dostępnych tam aplikacji. Mam nadzieję , że jest to dla Państwa i Państwa dzieci dostępne źródło komunikacji. Od 25 marca rozporządzeniem Ministra Edukacji weszły wytyczne , które szkoła powinna realizować:

  1. Na stronie szkoły umieścimy plan lekcji dla każdej klasy. Nie ma w nim wyszkolenia specjalistycznego , ponieważ trenerzy osobiście skontaktują się ze swoimi zawodnikami i w podanej formie zrealizują zajęcia.
  2. Lekcje online przeprowadzane będą 30 minut przez nauczyciela a 15 minut to praca własna ucznia
  3. W czasie lekcji w poszczególnych klasach nie wszystkie lekcje będą możliwe do przeprowadzenia zdalnie, nauczyciele uczący w danej klasie poinformują państwa w jakiej formie te lekcje zostaną przeprowadzone. Może to być materiał przygotowany przez nauczyciela a samodzielnie wypracowany przez ucznia.
  4. Nauczyciele są do Państwa i Państwa dzieci do dyspozycji w ciągu dnia zgodnie z jego planem lekcyjnym
  5. Kadra psychologiczno- pedagogiczna będzie do państwa dyspozycji zgodnie z godzinami swojej pracy,
  6. Weźmiemy pod uwagę wszystkie Państwa rady i sugestie , żebyśmy wspólnie przeszli ten trudny dla wszystkich okres.
  7. Uczniów klas VIII SP i III LO proszę o korzystanie z zasobów CKE , OPERONU , NOWEJ ERY celem powtórek do egzaminów.
  8. Wychowawcy klas zobowiązani zostali do rozpoznania możliwości pracy zdalnej w każdej klasie oraz współpracy z państwem.
  9. Oceniać będziemy uczniów za wszystkie możliwe aktywności a oceny będą wpisane do dziennika elektronicznego
  10. Osoby , którym przyznano inne formy nauczania typu zindywidualizowana ścieżka , nauczanie indywidualne kontaktują się również ze swoim wychowawcą lub nauczycielami uczącymi .

                                                                              Życząc wszystkim powodzenia

                                                                         pozostaję z wyrazami szacunku dyrektor

                                                                                Irena Adamowska

Szanowni Państwo,
jednym narzędzi wykorzystywanych przez nauczycieli do organizacji zdalnego nauczania jest aplikacja MS Teams dostępna w ramach Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.
Poniżej udostępniamy Państwu link do instrukcji odzyskania dostępu do konta, dla tych użytkowników, którzy od dłuższego czasu nie korzystali narzędzi GPE, jak również instrukcję jak zacząć pracę w MS Teams (aplikacja i utworzone przez nauczycieli grupy są dostępne tylko na kontach uczniowskich).

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa