Uwaga Rodzice proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem dot. monitoringu wizyjnego w naszej szkole.

ZAŁĄCZNIK

 


UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.

Teraz i nasza szkoła  wraz z Fundacją DKMS przyłączyła się do tej akcji. Dnia 25 kwietnia 2016 nasi wolontariusze z klasy IIIB i IIIA Gimnazjum przygotowali pyszne wypieki, ze sprzedaży których całkowity dochód został przeznaczony na cele statutowe Fundacji, natomiast trójka licealistów z klasy IIA w sali 32 od godziny 10 do 18 prowadziła rejestr potencjalnych dawców na specjalnie do tego przeznaczonych formularzach. W tym celu wolontariusze odbyli kilkugodzinny kurs szkoleniowy prowadzony przez Koordynatorów akcji. Akcja „Dawca szpiku” była kontynuacją wcześniejszych działań wolontariuszy, którzy w dniu 31 marca 2016 rozdawali ulotki informacyjne licealistom, rodzicom wszystkich uczniów oraz nauczycielom. Wolontariusze informowali o planowanej akcji oraz kryteriach jakie trzeba spełnić, aby zostać potencjalnym dawcą szpiku jak również o metodach poboru komórek macierzystych w momencie znalezienia biorcy. Propagowanie tego typu działań o charakterze altruistycznym jest niezwykle ważne, zwłaszcza w aspekcie znalezienia odpowiedniego niespokrewnionego dawcy dla pacjenta. Prawdopodobieństwo znalezienia takiego dawcy wynosi 1:20 tysięcy lub nawet 1: kilku milionów.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszych uczniów, rodziców i nauczycieli udało się nam zebrać w trakcie jednego dnia 56 potencjalnych dawców szpiku. Wśród potencjalnych dawców byli zarówno pełnoletni uczniowie jak i rodzice uczniów ZSSiO.

Nasi uczniowie wykazali się niezwykła empatią, a ich altruistyczna postawa jest godna nie tylko podziwu ale również naśladowania. W końcu, pisząc słowami Jana Pawła II: „Człowiek jest tyle wart ile może dać drugiemu człowiekowi.”

Serdecznie dziękujemy i jesteśmy z Was dumni.

Koordynatorzy akcji:

Katarzyna Zęgota

Przemysław Daszyński