UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

W Polsce co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Tę diagnozę słyszą rodzice małych dzieci, młodzież, dorośli. Bez względu na wiek – każdy może zachorować. Na szczęście każdy może też pomóc. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy.

Teraz i nasza szkoła  wraz z Fundacją DKMS przyłączyła się do tej akcji. Dnia 25 kwietnia 2016 nasi wolontariusze z klasy IIIB i IIIA Gimnazjum przygotowali pyszne wypieki, ze sprzedaży których całkowity dochód został przeznaczony na cele statutowe Fundacji, natomiast trójka licealistów z klasy IIA w sali 32 od godziny 10 do 18 prowadziła rejestr potencjalnych dawców na specjalnie do tego przeznaczonych formularzach. W tym celu wolontariusze odbyli kilkugodzinny kurs szkoleniowy prowadzony przez Koordynatorów akcji. Akcja „Dawca szpiku” była kontynuacją wcześniejszych działań wolontariuszy, którzy w dniu 31 marca 2016 rozdawali ulotki informacyjne licealistom, rodzicom wszystkich uczniów oraz nauczycielom. Wolontariusze informowali o planowanej akcji oraz kryteriach jakie trzeba spełnić, aby zostać potencjalnym dawcą szpiku jak również o metodach poboru komórek macierzystych w momencie znalezienia biorcy. Propagowanie tego typu działań o charakterze altruistycznym jest niezwykle ważne, zwłaszcza w aspekcie znalezienia odpowiedniego niespokrewnionego dawcy dla pacjenta. Prawdopodobieństwo znalezienia takiego dawcy wynosi 1:20 tysięcy lub nawet 1: kilku milionów.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu naszych uczniów, rodziców i nauczycieli udało się nam zebrać w trakcie jednego dnia 56 potencjalnych dawców szpiku. Wśród potencjalnych dawców byli zarówno pełnoletni uczniowie jak i rodzice uczniów ZSSiO.

Nasi uczniowie wykazali się niezwykła empatią, a ich altruistyczna postawa jest godna nie tylko podziwu ale również naśladowania. W końcu, pisząc słowami Jana Pawła II: „Człowiek jest tyle wart ile może dać drugiemu człowiekowi.”

Serdecznie dziękujemy i jesteśmy z Was dumni.

Koordynatorzy akcji:

Katarzyna Zęgota

Przemysław Daszyński

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa