Spotkanie Rodziców dzieci przyjętych do klasy „0” i I SP 75 na rok szkolny 2019/2020 odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019 r.

Klasa „0” godzina 16.00

Klasa I godzina 16.30


UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

UWAGA KANDYDACI

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ukończenia szkoły podstawowej i wyników testu ósmoklasisty ,określa preferencje wyboru szkół, zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

- Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji z zachowaniem wskazanych terminów.

- Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

- Przy logowaniu należy pamiętać o dwutorowości , dostępny jest osobny panel dla uczniów kończących  gimnazjum i uczniów kończących  ósmą klasę szkoły podstawowej

Regulamin Rekrutacji 2019/2020

e-Twinning to portal służący międzynarodowemu komunikowaniu się między szkołami w celu  współpracy, opracowywaniu projektów, dzielenia się wiedzą, pomysłami i charyzmą przez nauczycieli i uczniów.

eTwinning promuje współpracę szkolną w Europie poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), zapewniając wsparcie, narzędzia i usługi dla szkół.

eTwinning oferuje także możliwości bezpłatnego i ciągłego rozwoju zawodowego dla nauczycieli w formie szkoleń stacjonarnych i e-lerningów.

Rozpoczęty w 2005 r. jako główna akcja programu eLearning Komisji Europejskiej, eTwinning jest silnie zintegrowany z programem Erasmus +, europejski program edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu, od 2014 r. Centralna usługa wsparcia jest obsługiwana przez European Schoolnet, międzynarodowe partnerstwo 31 europejskich ministerstw edukacji rozwijających kształcenie dla szkół, nauczycieli i uczniów w całej Europie.

eTwinning jest dodatkowo wspierany na poziomie krajowym przez 38 Narodowych Służb Wsparcia.

Nasza szkoła aktywnie uczestniczy w projektach portalu e-Twinning oraz Erasmus plus.  Rozrośliśmy się na tyle, iż nasza działalność została zauważona i doceniona różnymi certyfikatami jakości. Obecnie ubiegamy się o odznakę „Szkoła e-Twinning”.

Poniżej jest link do strony, gdzie każdy zainteresowany nauczyciel współpracą może dołączyć

https://www.etwinning.net/en/pub/index.htm

Poniżej przedstawiamy aktywnych nauczycieli naszej szkoły na portalu e-Twinning, gdzie po wpisaniu nazwiska można obejrzeć zrealizowane projekty oraz  te w kontynuacji.   

 

Justyna Gejdel nauczyciel chemii od 15 lat oraz od 2016 roku w e -Twinning

Projekty:

  • 09.2016 -26.06.2017 Enjoy the chemistry! https://live.etwinning.net/projects/project/130465

Projekt otrzymał odznakę jakości e-Twinning 26.06.2017 r.

Europejska odznakę Jakości 25.10.2017 r. za projekt „ Enjoy the chemistry!

 

30.10.2017 – 10.08.2018 United colors of science experiments

https://live.etwinning.net/projects/project/154156

Projekt otrzymał Krajową Odznakę Jakości 10.08.2018 r.

  • od 14.11.2017 Science Newspaper (FEN Bilimleri Gazetesi – FEZETE)

Aleksandra Dobke nauczyciel języka rosyjskiego od ponad 3 lat w e-Twinning

Projekty aktywne:

  • od 20.11.2017 Effective education, Better future

Projekty zamknięte:

 

Barbara Żurek – nauczyciel języka angielskiego od ponad 7 lat w e-Twinning

Projekty zamknięte:

v 03.10.2015 Woman- now and in the past

v 02.11.2015 Creative Reading Activity for Blind Children