Uwaga Rodzice proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem dot. monitoringu wizyjnego w naszej szkole.

ZAŁĄCZNIK

 


UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

W dniach 7 -8 września 2017 r. uczniowie – wolontariusze naszej szkoły zorganizowali

akcję charytatywną “POMAGAM”. Celem tej akcji była zbiórka dla osób poszkodowanych w nawałnicach, które w nocy z 11/12 sierpnia 2017 r. przeszły m.in. nad Pomorzem.

W ramach szkolnej akcji nasi wolontariusze z wielkim sercem zorganizowali: zbiórkę do puszek, kiermasz ciast i loterię fantową. Przez dwa dni wolontariusze informowali wszystkich o celu akcji, przypominając o tragicznych wydarzeniach z sierpnia. Prowadzili zbiórkę i loterię fantową oraz stoisko z ciastami, zarówno w czasie przerw jak i podczas zebrania rodziców. Nasza społeczność szkolna bardzo zaangażowała się w akcję. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły bardzo chętnie ją wspierali – przynieśli fanty i ciasta. W czasie trwania akcji ogromnym powodzeniem cieszyła się słodka kawiarenka, a także nasza loteria. Cały dochód uzyskany ze sprzedaży ciast, z loterii oraz środki zebrane do puszki przekazane zostaną osobom potrzebującym w rejonie dotkniętym kataklizmem. 

Wszystkim uczniom naszej szkoły, nauczycielom, pracownikom oraz Rodzicom, którzy włączyli się w akcję i wsparli nasze działania serdecznie dziękujemy.

Elżbieta Krawczykiewicz i Katarzyna Zęgota