UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

W dniach 7 -8 września 2017 r. uczniowie – wolontariusze naszej szkoły zorganizowali

akcję charytatywną “POMAGAM”. Celem tej akcji była zbiórka dla osób poszkodowanych w nawałnicach, które w nocy z 11/12 sierpnia 2017 r. przeszły m.in. nad Pomorzem.

W ramach szkolnej akcji nasi wolontariusze z wielkim sercem zorganizowali: zbiórkę do puszek, kiermasz ciast i loterię fantową. Przez dwa dni wolontariusze informowali wszystkich o celu akcji, przypominając o tragicznych wydarzeniach z sierpnia. Prowadzili zbiórkę i loterię fantową oraz stoisko z ciastami, zarówno w czasie przerw jak i podczas zebrania rodziców. Nasza społeczność szkolna bardzo zaangażowała się w akcję. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły bardzo chętnie ją wspierali – przynieśli fanty i ciasta. W czasie trwania akcji ogromnym powodzeniem cieszyła się słodka kawiarenka, a także nasza loteria. Cały dochód uzyskany ze sprzedaży ciast, z loterii oraz środki zebrane do puszki przekazane zostaną osobom potrzebującym w rejonie dotkniętym kataklizmem. 

Wszystkim uczniom naszej szkoły, nauczycielom, pracownikom oraz Rodzicom, którzy włączyli się w akcję i wsparli nasze działania serdecznie dziękujemy.

Elżbieta Krawczykiewicz i Katarzyna Zęgota

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa