Kolejny raz dzieci z naszej świetlicy wzięły udział w akcji TUMBO. Poznały opowiadanie na wyżej wymieniony temat. Odbyły także rozmowy z nauczycielami na temat żałoby oraz przygotowały kolorowanki i plakat tematyczny.

Nauczycielki świetlicy

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa