Upamiętniamy 74 rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim m.in. poprzez : wystawę, projekt, konkurs historyczno- plastyczny, projekcje filmu “Nie było nadziei.
Powstanie w getcie warszawskim 1943 ” dla uczniów Gimn. i LO ( zgłoszono w Muzeum Polin ok. 200 ucz. ), prelekcje, dyskusje.

Do akcji włączyli się nauczyciele : historii – Mariola Treder, Agnieszka Kościelska;

zajęć artystycznych – Teresa Walukiewicz; informatyki i zajęć technicznych – Dorota
Piotrowska; pedagog szkolny – Alicja Kokorzycka; wychowawcy klas. Działania
koordynowała – Mariola Treder.
Na zdjęciach m.in. :
– logotyp akcji ‘Żonkile”,
– wystawa prac konkursowych,
– uczniowie oglądający wystawę,
– koordynator akcji w szkole, Mariola Treder .
 Relacja i zdjęcia :  Mariola Treder