W roku szkolnym 2017/2018 nasi uczniowie z klas O- III SP będą uczestniczyć w cyklicznych, edukacyjnych koncertach w wykonaniu zespołu „ BAJNUTKI”.

„BAJNUTKI” – przedstawiają w atrakcyjnej dla młodej widowni formie programy o walorach artystycznych i dydaktycznych. Podawane są wiadomości o muzyce – od najprostszych, poprzez utwory solowe, muzykę kameralną do dzieł większych, z chórem i orkiestrą. W koncertach biorą udział artyści Opery Bałtyckiej, Filharmonii Bałtyckiej, Teatru Muzycznego, pedagodzy Akademii Muzycznej i Szkół Muzycznych w Gdańsku.

Pierwszy koncert pt: „ Zaczarowana jesień” w wykonaniu „ BAJNUTEK” odbędzie się 30 października 2017 r.

Anna Grzyb

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa