Woda na pływalni

zgodnie z wynikami badań

z dnia 10.09.2018 r. i 17.09.2018r.

spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r.
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2016r.)
i jest zgodna z oceną dokonaną przez Pomorskiego
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.