Nie ulega wątpliwości, że emocje odgrywają kluczową rolę w życiu człowieka. Pomagają zrozumieć siebie i otaczającą rzeczywistość oraz prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie i w zgodzie z sobą. Co jednak, jeśli ktoś nie potrafi zidentyfikować czy opisać własnych uczuć?

Kompetencja emocjonalna to skuteczność w przeprowadzaniu wywołujących emocje transakcji społecznych, gdzie skuteczność odznacza zdolności i umiejętności jednostki pozwalające jej osiągnąć wybrany cel.

Wyróżnia się następujące komponenty:

 • Umiejętność kompetencji emocjonalnej
 • Umiejętność różnicowania emocji
 • Zdolność do używania określeń werbalnych dla opisu emocji wspólnych kulturowo
 • Umiejętność empatycznego angażowania się w emocjonalne doświadczenia innych
 • Zdolność rozumienia braku zgodności między wewnętrznym stanem emocjonalnym a zewnętrzną ekspresją
 • Świadomość kulturowych reguł i norm emocjonalnych
 • Umiejętność uwzględniania informacji o partnerze interakcji
 • Zdolność rozumienia że zachowania wyrażające emocje oddziałuje na inne
 • Umiejętność adaptacyjnego radzenia sobie z przykrymi emocjami
 • Wiedza na temat tego, że natura relacji interpersonalnych jest wyznaczana przez stopień emocjonalnej bezpośredniości
 • Poczucie emocjonalnej skuteczności

Czym jest aleksytymia?

Aleksytymia to deficyty, które obejmują niezdolność do identyfikacji uczuć oraz wykorzystania języka do opisu uczuć jak również brak umiejętności odczuwania różnicy miedzy emocjami i ich odczuciami cielesnymi, ubóstwo w obszarze marzeń i fantazji oraz tendencję do pełnych szczegółów opisów dotyczących danego epizodu wywołującego emocje.

 

Jaki jest aleksytymik?

 • Jest emocjonalnym analfabetą
 • Nie rozumie objawów będących przejawem emocji
 • Za swoje negatywne reakcje obwinia innych
 • Nie fantazjuje, nie ma marzeń
 • Unika nieznanych sytuacji
 • Jest sfrustrowana z powodu zaburzenia
 • Jest pozbawiona umiejętności abstrakcyjnego myślenia
 • Twardo stąpa po ziemi
 • Nie ma umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Przez innych postrzegana jako osoba spokojna, opanowana
 • Najczęściej jest dzieckiem rodziców nadopiekuńczych lub zaniedbujących
 • Ma uczucia, ale nie umie ich nazwać
 • Mówiąc o sobie często używa formy trzecio osobowej
 • Nierzadko popada w nałogi
 • Nie dostrzega problemów w sobie
 • Nie widzi potrzeby udziału w terapii
 • Nie jest skłonna do autorefleksji
 • Jest odrzucana i nierozumiana przez bliskich
 • Charakteryzuje ja sztywne myślenie
 • Nawiązuje chaotyczne kontakty interpersonalne
 • Ma ubogie słownictwo emocjonalne
 • Nie potrafi komunikować własnych uczuć
 • Nie potrafi odróżnić pobudzenia fizjologicznego od tego wywołanego jakąś sytuacją

Jakie działania należy podjąć wobec ucznia z syndromem aleksytymii?

 

 1. Diagnoza
 2. Współpraca z rodzicami
 3. Współpraca z terapeutą
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna