Przez cały tydzień uczniowie utrwalali wiedzę na temat zasad ruchu drogowego.Dzieci poznawały zagadki związane z ruchem drogowym oraz znaki drogowe.Na zakończenie bloku tematycznego uczniowie wykonali sygnalizację świetlną.

    Pogoda pozwalała wychodzić z dziećmi każdego dnia na plac zabaw lub teren koło szkoły i bawić się na świeżym powietrzu.
                                            Nauczycielki ze świetlicy.

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa