EDUKACJA GLOBALNA

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ( 8c SP nr 75 ) pod kierunkiem nauczyciela historii – Marioli Treder wzięli udział w ogólnopolskiej akcji “BohaterOn”. Wysyłaliśmy kartki pocztowe do uczestników powstania warszawskiego (  www.BohaterOn.pl ). Pamiętamy i zachęcamy do wzięcia udziału !

Czytaj dalej

13.09.2018 r. w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku odbył się, w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji, demokratyczny maraton, . W tym wartościowym wydarzeniu, które jest połączeniem sportu, edukacji, zabawy, zespołowej rywalizacji na wesoło, wychowania obywatelskiego wzięli udział uczniowie SP nr 75 z trenerami,opiekunami poszczególnych grup treningowych.

Czytaj dalej

Uczniowie kl.8c SP nr75 ( Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcącycy w Gdańsku ), z wychowawcą klasy – Mariolą Treder i trenerami : Jakubem Frydrychem, Maciejem Gęborysem w Galerii Mesa na wystawie rzeźb i instalacji Stanisława Gierady pt.”Ku wolności” ( Europejskie Centrum Solidarności, r.szk. 2018/2019 ).

Czytaj dalej

Ucz. kl.8c ( Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ), pod kierunkiem nauczyciela historii – Marioli Treder oraz przy współpracy trenerów : Jakuba Frydrycha, Macieja Gęborysa, podczas wycieczki edukacyjnej nt.”Rocznice sierpniowe i wrześniowe” zwiedzili otoczenie Bazyliki św.Brygidy ( m.in. pomniki, drzwi z brązu- wotum upamiętniające wydarzenia sierpnia 1980 r.), a także obiekty na Placu Solidarności.

Czytaj dalej

W ramach tego wydarzenia ucz. kl.8c pod kierunkiem wychowawcy klasy – Marioli Treder oraz trenerów : Jakuba Frydrycha, Macieja Gęborysa zrealizowali lekcję terenową nt.”Droga ku wolności i demokracji”, a podczas niej obejrzeli m.in. Plac Solidarności, Pomnik Poległych Stoczniowców w grudniu 1970 r., legendarną Bramę nr 2, wystawę plenerową pt.”Brama” oraz poznali wydarzenia historyczne, które miały wpływ na tworzenie demokracji w Polsce.

Czytaj dalej

Z radością informujemy, że w XIII edycji Miejskiego Konkursu Genealogicznego„ Moja Pomorska Rodzina”  organizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie, Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Pomorskie Towarzystwo Archeologiczne, Urząd Miejski w Gdańsku, oraz Szkołę Podstawową nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy, uczniowie naszej szkoły osiągnęli duży sukces:

Czytaj dalej

Grupa uczniów z Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ( kl.7c )  wraz z nauczycielem historii –  Mariolą Treder uczestniczy w międzynarodowym “Projekcie Krokus” ( I.II sem. 2017r./ 2018 r.).  Nasze krokusy po Święcie Wiosny, 22.03.2018 r., zaczęły nieśmiało zakwitać, najpierw 4 i stopniowo z dnia na dzień przybywały kolejne. Taki stan trwał do początku kwietnia, gdzie 04.04.2018 r. zakwitły 22 krokusy, a już 05.04.2018 r.- 25, co nas bardzo cieszy, bo tyle właśnie cebulek zasadziliśmy.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ( 7c ) pod kierunkiem n- la historii Marioli Treder w ramach cyklu “Spotkanie z ciekawym człowiekiem” przeprowadzili wywiad z kustoszem Pracowni Fotografii w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk Martą Pawlik ( II sem.2018 r.) .

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ( 7d ) z  nauczycielem historii Mariolą Treder na 20.Ogólnopolskich Spotkaniach Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów ( Gdynia Arena, II sem.2018 r.).

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ( 7c z wych.klasy Mariolą Treder ) na wystawie obrazów pt.”Dialogi malarskie równoległe” Małgorzaty Karczmarzyk ( Nadbałtyckie Centrum Kultury, II sem.2018 r.).

Czytaj dalej

Grupa uczniów z Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ( kl.7c )  wraz z nauczycielem historii –  Mariolą Treder, jesienią 02.11.2017 r., posadziła 25 krokusów w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły. Przystąpiliśmy do projektu ” Krokus”, który prowadzony jest przez Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście i Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, ponieważ jego  celem jest zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu.

Czytaj dalej

Uczniowie  Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących z Gdańska ( kl. I C LO, 7C SP ) wraz z wychowawcami klas : Agnieszką Kościelską i Mariolą Treder obejrzeli 14.03.2018 r., w Domu Harcerza,  spektakl pt.”Żyd na beczce prochu”, reż.Marek Tercz, przygotowany przez Kielecki Teatr Lektur. Przedstawienie w sposób przejmujący przybliżało tematykę II wojny światowej i Holokaustu.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących z Gdańska ( z kl.: VA, VI B SP nr 75, II A, II B, III C gim.) z
nauczycielem historii – Mariolą Treder na podsumowaniu etapu wojew. XXV edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego ” Poznajemy Ojcowiznę” w IKM – ie w Gdańsku 20.03.2018 r.

Czytaj dalej

Uczniowie ( 7c )  i nauczyciele  Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku brali udział ( I sem.2017/ 2018 r.) w przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych w celu upamiętnienia Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który przypada 27 stycznia. Wówczas to w 1945 r. został wyzwolony Auschwitz – niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i ośrodek Zagłady, który stał się międzynarodowym symbolem. Rocznicę jego wyzwolenia ONZ ustanowiło Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku brali udział od września do grudnia 2017 r. w obchodach z okazji “500- lecia reformacji”/ Roku Reformacji, ( zajęcia lekcyjne, konkursy, wystawy, międzynarodowe konferencje, spacer edukacyjny ).
W wydarzeniach pozaszkolnych uczestniczyli m.in.:przedstawiciele władz samorządowych, ks.bp prof. Marcin Hinz Diecezja Pomorsko- Wielkopolska Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego w RP, Lawrence Ugwu Dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury,dr Katarzyna Kubicka W-ce Dyrektor Archiwum Państwowego w Gdańsku, Bronisława Dejna kurator projektu NCK, pastorzy, księża ( z Polski i Niemiec ), nauczyciele ( ZSSiO reprezentował n- l historii Mariola Treder ), edukatorzy, animatorzy kultury, pracownicy naukowi wyższych uczelni ( z kraju i zagranicy ), przewodnicy PTTK.

Czytaj dalej