Szanowni Rodzice

klas VIII SP 75 oraz klas III , XII LO

Z powodu zaplanowanej przez Wydział Rozwoju Społecznego

Narady wyjazdowej Dyrektorów Szkół w dniach 24.25 października 2019r.

przekładam zebranie z rodzicami klas VIII A,B,C oraz III A,B,B LO

na dzień 22 października 2019r. 

godzina 17:00 i 18:00.

Dyrektor ZSSiO
Irena Adamowska

Uwaga Rodzice proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem dot. monitoringu wizyjnego w naszej szkole.

ZAŁĄCZNIK

 


UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

EDUKACJA GLOBALNA

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ( kl.4a SP nr 75) ,pod kierunkiem wych.kl.– Marioli Treder, zrealizowali lekcję wychowawczą nt. “Uzależnienie od telefonu komórkowego” ( październik 2019 r., ZSSiO). Zajęcia lekcyjne odbyły się w ramach ‘Dnia Profilaktyki”, miały na celu zwrócenie uwagi uczniów na rozważne korzystanie z urządzen elektronicznych m.in.telefonu komórkowego.

Czytaj dalej

11 października 2019 r. odbył się w naszej szkole  uroczysty apel z okazji dnia Edukacji Narodowej, o godz.11.00 ( SP nr 75 ZSSiO, SP MS nr 93), w którym uczestniczyła młodzież szkolna, nauczyciele, trenerzy, rodzice.  Podczas tego wydarzenia odbyło się ślubowanie i pasowanie nowych uczniów.

Grupa uczniów z Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ( kl.4a )  wraz z nauczycielem historii –  Mariolą Treder, jesienią 11.10.2019 r., posadziła 19 krokusów w wyznaczonym miejscu na terenie szkoły. Przystąpiliśmy do projektu ” Krokus”, który prowadzony jest przez Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście i Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, ponieważ jego  celem jest zapoznanie uczniów z tematyką II wojny światowej, Holokaustu, rozbudzenie ich świadomości i stymulowanie dyskusji dotyczącej problemu dyskryminacji, uprzedzeń i nietolerancji.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, kl.4a i 7a, pod kierunkiem wych.klas Marioli Treder i Agaty Lewandowskiej, przy współpracy trenerek Katarzyny Majchrzak i Anny Szargiej, obejrzeli plenerową wystawę fotograficzną pt.”Anna Walentynowicz – Legenda Solidarności” ( I sem.2019 r.).

Czytaj dalej

Uczniowie 7a SP nr 75 pod kierunkiem nauczyciela historii – Marioli Treder wzięli udział w ogólnopolskiej akcji “BohaterOn”.
Wysyłaliśmy kartki pocztowe do uczestników powstania warszawskiego (  www.BohaterOn.pl ).
Pamiętamy i zachęcamy do wzięcia udziału !

Czytaj dalej

Uczniowie, nauczyciele, trenerzy Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku , w ramach Gdańskiego Tygodnia Demokracji ( wrzesień 2019 r.), brali udział w wielu wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych np.wycieczkach edukacyjnych, lekcjach muzealnych, konkursach, debatach, quizach, zajęciach warsztatowych.

Czytaj dalej

18.09.2019 r. w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku przeprowadzono quiz nt.”Milionerzy w demokracji”, w związku z obchodami “Gdańskiego Tygodnia Demokracji”. W tym interesującym wydarzeniu wzięli udział uczniowie z kl.I,II LO.

Czytaj dalej

Ucz. kl.4a i kl.7a pod kierunkiem wychowawców klas: Marioli Treder, Agaty Lewandowskiej, przy współpracy trenerek Katarzyny Majchrzak i Anny Szargiej, podczas zajęć terenowych nt.”80. rocznica wybuchu II wojny światowej”, oddali hołd hm Janowi
Dżdżyńskiemu oraz wszystkim bohaterom i uczestnikom wojny obronnej Polski przy tablicy pamiątkowej na zabytkowym gmachu Dyrekcji Kolei Państwowych.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji społeczno- edukacyjnej “Żonkile” poprzez m.in. : wystawę, projekt, konkurs historyczno- plastyczny, projekcję filmu “Nie było nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943 ” , prelekcje, dyskusje.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku kl.8c pod kierunkiem nauczyciela historii – Marioli Treder, podczas zajęć terenowych nt.”Miejsca pamięci, cisi bohaterowie”, oddali hołd Antoniemu “Tolkowi” Browarczykowi, który był jedną z pierwszych ofiar, oraz wszystkim bohaterom tych dramatycznych zdarzeń przy pomniku “Ofiarom Stanu Wojennego” ( II sem.2019 r.).

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku upamiętnili 76. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim m.in. poprzez : wystawę, projekt, konkurs historyczno- plastyczny, projekcję filmu “Nie było nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943 ” dla uczniów SP i Gim. ( zgłoszono w Muzeum Polin ok. 70 ucz. ), prelekcje, dyskusje.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ( kl.8c z wych.klasy Mariolą Treder i trenerem Tomaszem Borkowskim ) obejrzeli promocyjną wystawę pt.”Kurier” ( Gdańska Poczta na ul.Długiej, II sem.2019 r.) Przedstawia ona m.in. fotografie/ kadry z filmu “Kurier”, reż. Władysława Pasikowskiego, oraz biogram Jana Nowaka- Jeziorańskiego ( emisariusza Armii Krajowej podczas II wojny światowej ).

Czytaj dalej