Uwaga Rodzice proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem dot. monitoringu wizyjnego w naszej szkole.

ZAŁĄCZNIK

 


UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

EDUKACJA GLOBALNA

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, kl.4a SP nr 75 z wychowawcą klasy – Mariolą Treder i pedagogiem szk. Alicją Kokorzycką na projekcji filmu “Młody Renifer Alex”, reż. Guillaume Maidatchevsky  w ramach Klasowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz integracyjnych zajęć pedagogiczno- wychowawczych..

W Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku odbyło się spotkanie ( I sem. 2019 r.) z Krzysztofem Kruszyńskim – krajoznawcą, podróżnikiem, przewodnikiem PTTK nt.” Wokół Małej i Dużej Ojczyzny. Cystersi w Gdańsku, Polsce i Europie”. W tym interesującym wydarzeniu, które miało formułę wykładu połączonego z prezentacją multimedialną oraz wywiadu, wzięli udział uczniowie SP i LO .

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ( SP nr 75) na X Pomorskiej Młodzieżowej Sesji Krajoznawczej ( I sem. 2019 r., SP nr 7 – Rumia). Gratulujemy Mai Klofczyńskiej z kl.7a, przygotowanej przez nauczyciela  historii – Mariolę Treder. W sesji brali udział uczniowie ze szkół ( SP, LO ) woj.pomorskiego,nauczyciele, rodzice, działacze PTTK, przedstawiciele mediów. Jej celem jest upowszechnianie krajoznawstwa, turystyki i historii regionalnej, dlatego po jej zakończeniu zwiedziliśmy m.in. Górę Markowca pod kierunkiem  przewodnika PTTK .

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, kl.4a SP nr 75, z wych.klasy Mariolą Treder i trenerką Katarzyną Majchrzak na wystawie fotografii pt.”Polska- Chiny- Europa 1989″ Chrisa Niedenthala ( I sem. 2019/ 2020 r.).
Autor tych dokumentalnych zdjęć, laureat wielu nagród, przedstawił walkę obywateli o demokrację w swych państwach.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku,  kl.4a SP nr 75,  pod kierunkiem  nauczyciela historii- Marioli Treder i trenerki Katarzyny Majchrzak,  w Galerii Mesa,  obejrzeli instalację fotograficzno- multimedialną pt.”plac Niebiańskiego Spokoju Memorandum” Chrisa Niedenthala, która była częścią projektu “Polska- Chiny- Europa 1989” ( ECS, I sem.2019 r.).

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, kl.4a SP nr 75, pod kierunkiem nauczyciela historii – Marioli Treder i trenerki Katarzyny Majchrzak podczas zajęć terenowych nt.”Gdańskie Miejsca Pamięci”, oddali hołd Kapelanowi Solidarności ks.Jerzemu Popiełuszce oraz wszystkim bohaterom dramatycznych zdarzeń Grudnia 1970 r. przy epitafiach/pomniku na Placu Solidarności ( I sem. 2019/2020 r.).

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, kl.4a i 7a SP nr 75, z wychowawcami klas – Mariolą Treder i Agatą Lewandowską oraz trenerkami: Katarzyną Majchrzak, Anną Szargiej na “Wystawie obrazów Magdaleny Jankowskiej” ( Tryton Biznes Haus, r.szk. 2019/2020 ). Obrazy prezentują piękno, morski charakter Trójmiasta i jego reprezentatywne miejsca, obiekty np. Sopockie Molo, Bulwar Nadmorski w Gdyni, molo w Brzeźnie.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku,  kl.4a i 7a SP nr 75,  pod kierunkiem wychowawców klas Marioli Treder i Agaty Lewandowskiej oraz przy współpracy trenerek: Katarzyny Majchrzak,Anny Szargiej, zrealizowali lekcję terenową nt.”Bohaterowie Grudnia 1970- Droga do Demokracji”, a podczas niej obejrzeli m.in. Plac Solidarności, Pomnik Poległych Stoczniowców w grudniu 1970 r.  oraz poznali wydarzenia historyczne, które miały wpływ na budowanie demokracji w Polsce.

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku , 4a SP nr 75, z wych.klasy Mariolą Treder i trenerką Katarzyną Majchrzak na plenerowej wystawie fotograficznej Chrisa Niedenthala “Polska- Chiny- Europa 1989” ( I sem. 2019 r. ). Obejrzeliśmy m.in fotokompozycje prezentujące naważniejsze wydarzenia związane z walką o demokrację w państwach Europy środkowo- wschodniej oraz w Chinach.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ( kl.4a SP nr 75) ,pod kierunkiem wych.kl.– Marioli Treder, zrealizowali lekcję wychowawczą nt. “Uzależnienie od telefonu komórkowego” ( październik 2019 r., ZSSiO). Zajęcia lekcyjne odbyły się w ramach ‘Dnia Profilaktyki”, miały na celu zwrócenie uwagi uczniów na rozważne korzystanie z urządzen elektronicznych m.in.telefonu komórkowego.

Czytaj dalej