EDUKACJA GLOBALNA

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku uczestniczyli ( r.szk. 2020/ 2021) w zajęciach edukacyjnych szkolnych i pozaszkolnych ( Online), różnych wydarzeniach w związku z upamiętnieniem Ofiar Holocaustu.
Braliśmy udział w tych przedsięwzięciach w ramach realizacji edukacji historycznej i obywatelskiej.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego, 8a SP nr 75, pod kierunkiem nauczyciela historii  wzięli udział w ogólnopolskiej akcji “BohaterOn”. Wysyłaliśmy kartki pocztowe online  do uczestników powstania warszawskiego.  www.BohaterOn.pl
Pamiętamy i zachęcamy do wzięcia udziału !

Czytaj dalej

25.08.2020 r. podczas Rady Pedagogicznej odbyło się uroczyste i wzruszające pożegnanie Dyrektora ZSSiO mgr Ireny Adamowskiej przez : przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczącą Rady Rodziców – Agnieszkę Wierzbicką, Przewodniczacą KM POiW NSZZ “Solidarność” w Gdańsku – Bożenę Brauer, Prezesa ZNP Oddziału w Gdańsku – Alinę Molską, Dyrektora ZSMS – mgr Ewę Leyk- Latowską, W- ce Dyrektora ZSSiO – mgr Monikę Krajewską,W- ce Dyrektora ZSSiO d/s Sportu – dr Tomasza Dancewicza, Przewodniczącą Koła NSZZ “Solidarność” POiW w ZSSiO – mgr Iwonę Puchalską, Prezesa Ogniska ZNP w ZSSiO – mgr Agnieszkę Kościelską, Grono Pedagogiczne.
Dziękujemy i życzymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu 🙂

Czytaj dalej

Uczniowie  Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ( z kl.Va i VIIIb  SP nr 75 ) przygotowani przez nauczyciela historii – Mariolę Treder zdobyli III, V- miejsce w etapie wojew. XXVII edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego ” Poznajemy Ojcowiznę”( II sem. 2020 r.).

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, 4a i 7a SP nr 75, pod kierunkiem wychowawców klas Marioli Treder i Agaty Lewandowskiej oraz przy współpracy trenera Jakuba Popis, zrealizowali zajęcia krajoznawczo- edukacyjne w ramach upowszechniania TRInO nt. “Mała Ojczyzna. Stare Miasto: zabytki, ludzie, wydarzenia” ( II sem. 2020r. ). Młodzież obejrzała najważniejsze zabytkowe obiekty Starego Miasta.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, kl.4a i 7a SP nr 75 pod kierunkiem wychowawców klas Marioli Treder i Agaty Lewandowskiej oraz przy współpracy trenera Jakuba Popis obejrzeli wystawę pt.”Pożar Kościoła 2006″ ( Kościół św.Katarzyny, II sem.2020 r.) Przedstawia ona m.in. zdjęcia z akcji, prowadzonej przez gdańskich strażaków, ratowania zabytków z płonącego kościoła oraz sprzęt strażacki.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, 4a i 7a SP nr 75, na lekcji muzealno – terenowej z wychowawcami klas – Mariolą Treder i Agatą Lewandowską oraz trenerem Jakubem Popis, zwiedzili Kościół św.Katarzyny, ważne kulturotwórcze miejsce Gdańska, a w nim m.in. zabytki związane ze słynnym gdańskim astronomem Janem Heweliuszem, II sem.2020.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, 4a i 7a SP nr 75, pod kierunkiem wychowawców klas Marioli Treder i Agaty Lewandowskiej oraz przy współpracy trenera Jakuba Popis, zwiedzili XVI- wieczny, renesansowy Ratusz Staromiejski , który jest siedzibą Nadbałtyckiego Centrum Kultury ( II sem.2020 r.).

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, 4a SP nr 75 z wychowawcą klasy – Mariolą Treder oraz trenerem Jakubem Popis, zwiedzili magazyn książek w nowym budynku Biblioteki Gdańskiej PAN- u.
Zajęcia odbyły się ( II sem.2020 r.) w ramach upowszechniania wśród młodzieży historii regionalnej.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku wzięli udział w kolejnej edycji, w szczególnych w tym roku warunkach, ogólnopolskiej akcji społeczno- edukacyjnej “Żonkile”, mającej na celu upamiętnienie powstania w getcie warszawskim.

Tekst i zdjęcia : Mariola Treder

Uczniowie i rodzice Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, 4a SP nr 75, wzięli udział w akcji “Maska i Książka od M2WŚ” zorganizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej. Celem tego przedsięwzięcia było solidaryzowanie się tej instytucji z mieszkańcami Gdańska w tej trudnej, obecnie, sytuacji oraz propagowanie edukacji zdrowotnej i historycznej.

Czytaj dalej

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB
Archiwa