Uwaga Rodzice proszę o zapoznanie się z poniższym komunikatem dot. monitoringu wizyjnego w naszej szkole.

ZAŁĄCZNIK

 


UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

EDUKACJA GLOBALNA

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, kl. 4a z wych. klasy – Mariolą Treder, wzięli udział w charytatywnej akcji” Gdański Gwiazdor 2019 “. Przekazaliśmy dary dla dzieci z Oddziału Chemioterapii Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Gdańskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Punktem zbiórki prezentów była m.in. Filia Gdańska Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Josepha Conrada Korzeniowskiego.

Czytaj dalej

20.12. 2019 r. – odbyła się wigilia klasowa – 4a SP nr 75 (ZSSiO w Gdańsku ) , którą swoją obecnością zaszczycili rodzice, trenerki, trenerzy. Było świątecznie, uroczyście, integracyjne i smacznie.

Czytaj dalej

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku uczestniczyli ( XII 2019 r.) w zajęciach edukacyjnych szkolnych i pozaszkolnych, różnych wydarzeniach w związku z upamiętnieniem rocznic Grudnia 70 i stanu wojennego.

Czytaj dalej

Grudzień 2019 r. – w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku odbyły się spotkania, w związku z obchodami “49.Rocznicy Grudnia 1970″, z świadkiem historii – działaczem konspiracji solidarnościowej Krzysztofem Kruszyńskim nt.” Pamięć o Bohaterach Grudnia 1970. Wydarzenia grudnia 1970 r. oczyma studenta Uniwersytetu Gdańskiego”. W tym interesującym wydarzeniu, które składało się z dwóch części : wykładu oraz wywiadu z gościem, wzięli udział uczniowie z : SP nr 75, XII LO.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, kl.4a SP nr 75 z wychowawcą klasy – Mariolą Treder i pedagogiem szk. Alicją Kokorzycką na projekcji filmu “Młody Renifer Alex”, reż. Guillaume Maidatchevsky  w ramach Klasowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego oraz integracyjnych zajęć pedagogiczno- wychowawczych..

W Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku odbyło się spotkanie ( I sem. 2019 r.) z Krzysztofem Kruszyńskim – krajoznawcą, podróżnikiem, przewodnikiem PTTK nt.” Wokół Małej i Dużej Ojczyzny. Cystersi w Gdańsku, Polsce i Europie”. W tym interesującym wydarzeniu, które miało formułę wykładu połączonego z prezentacją multimedialną oraz wywiadu, wzięli udział uczniowie SP i LO .

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ( SP nr 75) na X Pomorskiej Młodzieżowej Sesji Krajoznawczej ( I sem. 2019 r., SP nr 7 – Rumia). Gratulujemy Mai Klofczyńskiej z kl.7a, przygotowanej przez nauczyciela  historii – Mariolę Treder. W sesji brali udział uczniowie ze szkół ( SP, LO ) woj.pomorskiego,nauczyciele, rodzice, działacze PTTK, przedstawiciele mediów. Jej celem jest upowszechnianie krajoznawstwa, turystyki i historii regionalnej, dlatego po jej zakończeniu zwiedziliśmy m.in. Górę Markowca pod kierunkiem  przewodnika PTTK .

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, kl.4a SP nr 75, z wych.klasy Mariolą Treder i trenerką Katarzyną Majchrzak na wystawie fotografii pt.”Polska- Chiny- Europa 1989″ Chrisa Niedenthala ( I sem. 2019/ 2020 r.).
Autor tych dokumentalnych zdjęć, laureat wielu nagród, przedstawił walkę obywateli o demokrację w swych państwach.

Czytaj dalej

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku,  kl.4a SP nr 75,  pod kierunkiem  nauczyciela historii- Marioli Treder i trenerki Katarzyny Majchrzak,  w Galerii Mesa,  obejrzeli instalację fotograficzno- multimedialną pt.”plac Niebiańskiego Spokoju Memorandum” Chrisa Niedenthala, która była częścią projektu “Polska- Chiny- Europa 1989” ( ECS, I sem.2019 r.).

Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku, kl.4a SP nr 75, pod kierunkiem nauczyciela historii – Marioli Treder i trenerki Katarzyny Majchrzak podczas zajęć terenowych nt.”Gdańskie Miejsca Pamięci”, oddali hołd Kapelanowi Solidarności ks.Jerzemu Popiełuszce oraz wszystkim bohaterom dramatycznych zdarzeń Grudnia 1970 r. przy epitafiach/pomniku na Placu Solidarności ( I sem. 2019/2020 r.).

Czytaj dalej