INTERNAT

Rekrutacja do internatu na rok szkolny 2021/2022 rozpoczyna się 01.06.2021 r. zgodnie z Zasadami Rekrutacji umieszczonymi na stronie internetowej.

Dokumenty prosimy wysyłać pocztą – listem poleconym lub doręczyć osobiście do internatu w godz. 11.00-14.00.

ZASADY-REKRUTACJI 2021/2022

PODANIE O PRZYJĘCIE DO INTERNATU

UMOWA-ZSSiMS

ZGODY I OŚWIADCZENIA RODZICÓW

OŚWIADCZENIE RODZICA I WYCHOWANKA

Oświadczenie woli zamieszkania

REGULAMIN POBYTU WYCHOWANKA W INTERNACIE

Komunikat

1. Harmonogram odbioru wszystkich rzeczy wychowanków z internatu (nie dotyczy maturzystów) zostanie podany rodzicom po 24 maja 2020 r., po ostatecznej decyzji Ministerstwa Oświaty co do powrotu (bądź nie) uczniów do szkoły. Kierownik internatu i wychowawcy będą się z Państwem kontaktować telefonicznie.

2. W sprawie pobytu maturzystów i ósmoklasistów w czasie egzaminów Kierownik internatu będzie się kontaktować z rodzicami.

Informacja dotycząca rekrutacji do internatu na rok szkolny 2020/2021 zostanie umieszczona na początku czerwca 2020 r.

Drodzy wychowankowie!
Będziemy z wami w kontakcie telefonicznym, zaglądajcie na stronę internetową szkoły. Wasza nieobecność jest automatycznie przedłużana, nie trzeba jej zgłaszać. Opłata za zakwaterowanie za marzec będzie naliczona do dnia waszego wyjazdu z internatu, dalsze opłaty będą naliczane dopiero po waszym powrocie.
Pozdrawiam Was serdecznie
Kierownik internatu
Teresa Gołębiewska

Od dnia 1.09.2019 r. zmienia się dzienna stawka za wyżywienie i wynosi 16,80 zł. Opłata za m-c wrzesień wynosi 504,00 zł.

Stawka za zakwaterowanie pozostaje bez zmian i wynosi 120,00 zł miesięcznie.

Prosimy o terminowe wpłaty – do 10-tego każdego m-ca.

UWAGA

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIA SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY (58) 717 10 27

INTERNAT ( 58) 718 19 53

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB
Archiwa