PEDAGOG LO

Zjawisko stresu pourazowego zostało zdefiniowane całkiem niedawno. Początkowo badacze problemu uważali, że zdarza się ono jedynie u osób dorosłych, ale obecnie wiadomo,  że problem równie często dotyczy dzieci i młodzieży. Jak powinna przebiegać praca z uczniem dotkniętym tym zespołem?

Czytaj dalej

Istnieje ugruntowana obiegowa opinia, że dzieci są albo niewystarczająco mądre, albo zdolne, ale leniwe. Ta pierwsza definicja dotyczy dzieci niezbyt lotnych, ta druga tych, które obiektywnie mają możliwości intelektualne, ale z jakiegoś powodu ich nie wykorzystują. W ocenie większości dorosłych powód jest oczywisty i jest nim lenistwo. Bo przecież gdyby tylko popracowały, mogłyby mieć wspaniałe wyniki, gdyby tylko chciały….. I tu pojawia się pytanie: dlaczego nie pracują, dlaczego nie chcą?

Czytaj dalej

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MŁODZIEŻY

Poniższe wskazówki pozwolą Ci nie tylko uniknąć FOMO i innych problemów, ale też sprawić, ze po prostu poczujesz się lepiej:

Czytaj dalej

(ULOTKA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW)

  1. Ustawicznie, regularnie dbaj o swoją więź z dzieckiem i więzi rodzinne, dbaj o poczucie bliskości i przynależności w waszej rodzinie. Pamiętaj, że nawet zbuntowane nastolatki dążące do niezależności też potrzebują uwagi, miłości i akceptacji rodziców.

Czytaj dalej

Dlaczego tak trudno oderwać nastolatki od ich telefonów komórkowych? Czemu zerkają na ekrany smatfonów podczas obiadu, lekcji w szkole czy ważnych uroczystości? Dlaczego coraz większą cześć ich życia towarzyskiego i osobistego realizuje się w sieci? Może za to odpowiadać tzw. syndrom FOMO.

Czytaj dalej

Zdarza się, że dostrzegając różne niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka, składamy to na karp trudnego okresu dorastania, czasowej niedyspozycji, trudności charakteru oddziedziczonego po bliższych lub dalszych krewnych. Znajdując coraz to nowe wytłumaczenia dla danego stanu rzeczy, uspokajamy się i czekamy na rozwój wypadków.

Czytaj dalej

Niezależnie czy jesteś się szkolnym specjalistą, wychowawcą, nauczycielem czy trenerem chcąc swoimi działaniami przyczyniać się do zapobiegania podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych warto abyś:

Czytaj dalej

FOMO to strach przed utratą okazji do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych czy towarzyskich za pomocą nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Czytaj dalej

FONOHOLIZM I SIECIOHOLIZM REALNIE ISTNIEJĄ I STANOWIĄ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I PRAWIDŁOWEGO ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY

Z badań prowadzonych przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg oraz Uniwersytet Gdański wynika, ze 20% osób młodych używa nowych technologii w sposób ryzykowny, kolejny 2-3% szkolnej młodzieży jest skrajnie przywiązanych do swoich smartfonów i innych cyfrowych gadżetów. To fonoholicy, siecioholicy, uzależnienie od gier wideo, od portali społecznościowych. To osoby,  które:

Czytaj dalej

DZIAŁANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO PODEJMOWANE W RAMACH PROFILAKTYKI NARKOMANII W XII LO W

  • ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH, CO POLEGA NA UCZENIU MŁODYCH LUDZI UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE UMOŻLIWIA IM KONSTRUKTYWNE ZASPOKOJENIE WAŻNYCH CELÓW I POTRZEB WIEKU DOJRZEWANIA

Czytaj dalej

Środek zastępczy – produkt zawierający substancję o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, które może być użyty w takich samych celach jak środek odurzający, substancja psychotropowa lub nowa substancja psychoaktywna.

Czytaj dalej

Dobra, stabilna samoocena jest jedną z najcenniejszych rzeczy, jakie mogą dać dzieciom dorośli. Sprzyja ona motywacji, działaniu i odnoszeniu sukcesów, a przede wszystkim zdrowiu psychicznemu. Wspieranie samooceny dzieci i młodzieży jest ważnym czynnikiem chroniącym przed wieloma zaburzeniami. Wartościową umiejętnością, którą możemy wyrobić u naszych podopiecznych, jest zdolność do doceniania samej czy samego siebie.

Czytaj dalej

Nie ulega wątpliwości, że emocje odgrywają kluczową rolę w życiu człowieka. Pomagają zrozumieć siebie i otaczającą rzeczywistość oraz prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie i w zgodzie z sobą. Co jednak, jeśli ktoś nie potrafi zidentyfikować czy opisać własnych uczuć?

Czytaj dalej

W zależności od sposobu opieki nad dzieckiem jakość relacji dziecka z rodzicem może być różna. Najczęściej wyróżnia się trzy główne style przywiązania: bezpieczny, lekowo-ambiwalentny i unikający. Styl przywiązania ma istotny wpływ na funkcjonowanie dziecka.

Czytaj dalej

Jak wykazują liczne badania, aktywność fizyczna jest ściśle powiązana z lepszymi wynikami w nauce i niesie za sobą wiele innych korzyści. Niestety, nadal nie jesteśmy wolni od stereotypowego przekonania, że można być albo sprawnym albo mądrym.

Czytaj dalej