PEDAGOG LO

25 stycznia 2018 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkole działalności wychowawczej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Najważniejszą i najpilniejszą kwestią jaka została wprowadzona w tej regulacji, jest konieczność dokonania diagnozy zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.

Czytaj dalej

W statystykach ćpania wśród młodzieży jesteśmy liderami Europy. Całkowicie poza kontrolą są najmłodsze dzieci. O kto będzie podejrzewał drobniuteńkiego chłopczyka z IV klasy?. a to właśnie dzieci z pierwszych klas podstawówki bywają dilerami w klasie.

Czytaj dalej

Zaburzenia czy zakłócenia rozwoju i zachowania u dzieci mogą mieć różnorakie przyczyny, zdarza się jednak, że źródło problemu leży po stronie rodziców. Istnieje bowiem wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu dziecka, mających różnorodny przebieg i nasilenie, wywołanych zachowaniami rodziców.

Czytaj dalej

Za niespełna miesiąc ostatni dzwonek oznajmi, że nadszedł czas uczniowskiej laby, odpoczynku i beztroskiej zabawy. Okres ten szczególnie sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości, próbowania nieznanych dotąd rzeczy, często niebezpiecznych, które mogą wpłynąć na całe dalsze życie młodych ludzi.

Czytaj dalej

Po raz kolejny mam przyjemność zaprosić Państwa na organizowaną przez Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży na konferencję dla nowoczesnych rodziców pt. „Mamo, tato, zobacz mnie! Jak budować więzi?

19 maja 2018 ( sobota) ECS; pl. Solidarności 1 Gdańsk

Rejestracja 58 347 89 30 lub sekretariat@raclawick.gda.pl

Agnieszka Wałęsa