PEDAGOG LO

Wielu z nas wydaje się, że jeśli pracujemy na naszym komputerze, naszym tablecie czy smart fonie to nikt nie jest w stanie przejąć z niego zdjęć, kontaktów, wiadomości czy notatek. Ale prawda jest brutalna – podłączenie do sieci automatycznie rodzi ryzyko. Niestety nie ma idealnych form ochrony przed hakerami czy wyłudzaczami danych.

Czytaj dalej

Najnowsze amerykańskie badania w dziedzinie zaburzeń odżywiania dowiodły istnienia tzw. syndromu gotowości anorektycznej.  Jego główne cechy to : duża ambicja, perfekcjonizm, kontrola, a jednocześnie niskie poczucie własnej wartości oraz niska ocena własnej atrakcyjności, co skutkuje nierzadko zniekształconym obrazem   własnego ciała.
Czytaj dalej

1.Szacuje się, że już co dziesiąty nastolatek ma epizody pozwalające stwierdzić u nich depresję.

Zaburzenia depresyjne u dzieci wbrew pozorom niewiele różnią się od objawów tej choroby u dorosłych. Mogą to być m.in.: długotrwałe obniżenie nastroju, zaburzenia lękowe, drażliwość wycofywanie się, poczucie bezsensu życia. Jednak w przeciwieństwie do osób dorosłych u dzieci mogą się nasilać zachowania agresywne, destruktywne, autodestrukcyjne i buntownicze.

Czytaj dalej

1.Jeżeli uważasz, że twoje dzieci marnują w sieci zbyt wiele czasu, zacznij od małych zmian – stopniowo starajcie się wprowadzać nowe zasady, np. gdy odwożę cie do szkoły, rozmawiamy, a nie piszemy SMS-y czy posty. Ale pamiętaj, że te zasady obowiązują całą rodzinę!

2.Dbaj i wzmacniaj społeczną aktywność swojego dziecka. Szukając przeciwwagi dla znajomości wyłącznie internetowych, wspieraj wszelkie pomysły, które będą się wiązały z możliwością nawiązywania osobistych relacji z rówieśnikami (nawet imprezy).

Czytaj dalej

Proszę o zapoznanie się z informacją o uczniach, którym na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 można dostosować warunki i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego.
Komunikat wymienia następujących uczniów , którzy są uprawnieni do dostosowania:

 • Uczniowie niesłyszący
 • Uczniowie słabosłyszący
 • Uczniowie niewidomi
 • Uczniowie słabo widzący
 • Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową
 • Uczniowie z afazją
 • Uczniowie z autyzmem
 • Uczniowie z chorobami przewlekłymi
 • Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo
 • Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się , w tym z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią
 • Uczniowie niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym
 • Uczniowie, którzy znaleźli się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • Uczniowie, którzy maja trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 • Uczniowie z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu

 
Wszystkich zainteresowanych powyższą formą pomocy zapraszam do siebie do dnia 17 października 2016 r.

Wałęsa

Zaburzenia odżywiania dotykają już nawet dziesięcioletnie dzieci. Dlaczego? Powody są różne, ale wiemy co możemy zrobić aby zminimalizować ryzyko, że twoja córka zachoruje na bulimię czy anoreksję.

Czytaj dalej

Poniedziałek  9.50 – 14.50

Wtorek          10.50 – 15.50

Środa              9.50 – 15.45

Czwartek       10.45 – 15.45

Piątek              8.50 – 12.50

W zbuntowanym nastolatku czasem trudno dostrzec zagubione dziecko, które potrzebuje Twojej rady. I choć najczęściej za nic na świecie się do tego nie przyzna, możesz skutecznie mu pomóc.

Wiek nastoletni to czas wybijania się na niezależność. Twoje dziecko zaczyna kwestionować wszystko, co mówisz i wiesz. To normalne im wcześniej rodzic zaakceptuje ten fakt, tym lepiej dla niego. Ale nie zapominaj, że ten notorycznie przewracający oczami nastolatek, który podczas rodzinnych spacerów snuje się trzy metry za Wami, to wciąż dziecko, które codziennie zmaga się ze swoimi małymi i dużymi wyborami, decyzjami, rozterkami.

Czytaj dalej

GDY SPRAWCĄ JEST DZIECKO
Kim jest nieletni i czym jest odpowiedzialność nieletniego?
Pojęcie „ nieletni” oznacza w polskim prawie to co w języku potocznym „ dziecko”. Nieletni podlegają w określonych warunkach odpowiedzialności za popełnione czyny stanowiące przestępstwa na gruncie kodeksu karnego i innych ustaw. Aby nieletni poniósł taką odpowiedzialność, musi mieć ukończone 13 lat, ale nie mieć jeszcze lat 17. Przewidziana są wobec niego specjalne środki wychowawcze lub poprawcze. Środki takie nie są karą, ale mają za zadanie nieletniego wychować oraz wywołać korzystne zmiany w jego zachowaniu i usposobieniu.

Czytaj dalej

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB
Archiwa