REKRUTACJA SP 2018/19

Uwaga Rodzice dzieci przyszłych klas I w roku szkolnym 2018/2019 !!!

W roku szkolnym 2018/2019 przewidujemy utworzenie dwóch klas pierwszych :

I A : grupa pływanie , grupa judo

I B : grupa LA, grupa gimnastyczna

 Dzieci przystępują do jednego testu z danej dyscypliny sportu.

 

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ ZSSiO – 2018

Próby Sprawności Fizycznej kl I A Judo (Małe Judo) (1) – (Załącznik nr 2)

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – GIMNASTYKA SPORTOWA DZIEWCZĄT – SP

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – GIMNASTYKA SPORTOWA MĘŻCZYZN – SP

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ – PŁYWANIE (załącznik nr 1)

ZALACZNIK NR 3 (LA)

Wszystkie dzieci zalogowane do klasy I SP 75 muszą dostarczyć bilans
6-latka.