UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

Jeszcze do niedawna popularność w sieci mogły zyskać osoby, które wyróżniały się czymś szczególnym, miały w swoim dorobku jakieś szczególne osiągnięcia. Oczywiście zdarzały się również przypadki złej sławy, ale były one przedstawiane w negatywnym ujęciu i raczej spotykały się z potępieniem ze strony społeczeństwa. W dobie Internetu zatarła się granica między dobrą i złą sławą, a uznanie może zyskać każdy człowiek.

W ostatnim czasie pojawiła się nowa grupa społeczna ceWEBryci, czyli osoby, które odniosły sławę w Internecie. Współczesne społeczeństwo uwielbia obserwować różnorodne, nie zawsze zgodne z zasadami i normami oraz dobrym smakiem poczynania ceWEBrytów, dając tym samym przyzwolenie osobowościom narcystycznym. Warto zauważy, że maleją oczekiwania, liczy się rozgłos i liczba subskrypcji. Umiejętności przestały być wartością, stały się czymś, co nie ma większego znaczenia. Najważniejsze by zaistnieć i mieć fanów.

Istnieje cztery kategorie ceWEBrytów:

  1. Promotorzy kariery – ludzie, dla których sława w Internecie jest rozszerzeniem ich pozainternetowej kariery
  2. Kreatywni promotorzy – to, ci, którzy po prostu coś tworzą
  3. Autopromotorzy – to osoby, które promują siebie jako produkt
  4. Mimowolni celebryci – to ci, którzy swojej sieciowej sławy nie zaplanowali

Jako nauczyciele zjawisko ceWEBrytyzmu możemy rozpatrywać z dwóch perspektyw. Po pierwsze, to nasi uczniowie mogą się lansować się w sieci, chcąc zdobyć rozgłos i sławę. Po drugie nasi uczniowie obserwując ceWEBrytów, chcą się do nich upodobnić i ich naśladować. Nie ulega wątpliwości, że każda z tych sytuacji wymaga naszego działania.

 

Co można zrobić:

  1. Rozwijać empatię
  2. Edukować cyfrowo
  3. Dbać o bezpieczeństwo
  4. Kształtować u uczniów odporność na hejt w Internecie
  5. Uczyć młodych ludzi zarówno umiejętności dokonywania rzetelnej oceny zachowania i postępowania innych, konsekwencji tego postępowania, jak i krytycznego myślenia

 

Opracowanie : Agnieszka Wałęsa

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa