UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

Dyrekcja Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku ul. Subisława22 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r w sprawie organizacji roku szkolnego 2019/2020 informuje o planowanych dniach wolnych w roku szkolnym 2019/2020 .

 

Nazwa szkoły Liczba dodatkowych dni wolnych Chronologiczne zestawienie dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych
 

SZKOŁA PODSTAWOWA      Nr 75

 

02.01.2020

( czwartek)

03.01.2020 ( piątek )

 

21.04.2020

22.04.2020    EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

23.04.2020

 

04.05.2020

05.05.2020     EGZAMIN MATURALNY

06.05.2020

 

 

XII LO Z KLASAMI SPORTOWYMI

PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

I

PO GIMNAZJUM

 

 

 

 

 

 

02.01.2020

03.01.2020

 

21.04.2020

22.04.2020    EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

23.04.2020

 

04.05.2020

05.05.2020     EGZAMIN MATURALNY

06.05.2020

 

 

DNI DO ODPRACOWANIA

 

31.10.2019 ( CZWARTEK) do odpracowania MARZEC 2020

DZIEŃ OTWART SZKOŁY .

12.06.2020 (PIĄTEK) do odpracowania CZERWIEC 2020

FESTYN RODZINNY

 

 

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa