DZIAŁANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO PODEJMOWANE W RAMACH PROFILAKTYKI NARKOMANII W XII LO W

 • ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI ŻYCIOWYCH, CO POLEGA NA UCZENIU MŁODYCH LUDZI UMIEJĘTNOŚCI, KTÓRE UMOŻLIWIA IM KONSTRUKTYWNE ZASPOKOJENIE WAŻNYCH CELÓW I POTRZEB WIEKU DOJRZEWANIA

 • KSZTAŁTOWANIE UMIEJETNOŚCI INTRAPSYCHICZNYCH – PONIEWAŻ KAŻDY CZŁOWIEK, KTÓRY NIE RADZI SOBIE ZE SOBĄ, NIE JEST W STANIE PORADZIĆ SOBIE Z WYZWANIAMI ZEWNĘTRZNEGO ŚWIATA
 • KSZTAŁTOWANIE UMIEJETNOŚCI INTERPERSONALNYCH – GDYZ WSPÓŁCZESNY NASTOLATEK CORAZ CZĘŚCIEJ WYŁĄCZA SIĘ Z BEZPOŚREDNICH KONTAKTÓW Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM, DO LAPIDARNEJ KOMUNIKACJI WYKORZYSTUJE MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE, A REALNĄ BLISKOŚĆ ZAMIENIA NA ŻYCIE W ŚWIECIE WIRTUALNYM
 • KSZTAŁTOWANIE UMIEJETNOŚCI PODEJMOWANIA DECYZJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW, KTÓRE OKAZUJA SIĘ BEZCENNE MIMI, IŻ WSPÓŁCZESNY ŚWIAT NASTAWIONY JEST NA ROZWIJANIE MYSLENIA I DZIAŁANIA SCHEMATYCZNEGO, A NIE SAMODZIELNEGO I TWÓRCZEGO
 • ROZWIJANIE WIĘZI Z GRUPĄ SPOŁECZNĄ – CORAZ CZĘSCIEJ MAMY BOWIEM DO CZYNIENIA Z PRZYPADKAMI IZOLACJI OD GRUPY, BEZWZGLEDNEJ RYWALIZACJI CZY WYMUSZANIEM NA SŁABSZYCH KORZYSTNYCH DLA SIEBIE DZIAŁAŃ I ROZWIĄZAŃ
 • UCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, GDYŻ CZŁOWIEK MA NATURALNA POTRZEBĘ POSIADANIA PRAW, A NIE MOŻNA Z NICH KORZYSTAĆ, JEŚLI NIE JEST SIĘ OSOBĄ ODPOWOEDZIALNĄ
 • KSZTAŁTOWANIE I WZMACNIANIE NORM PRZECIWNYCH UZYWANIU SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH , POPRZEZ M.IN. KORYGOWANIE BŁEDNYCH PRZEKONAŃ NA TEMAT ROZPOWSZECHNIANIA DANEGO, NIEPOŻĄDANEGO ZACHOWANIA WŚRÓD MŁODZIEŻY
 • KSZTAŁTOWANIE PROZDROWOTNYCH WZORCÓW KOMPSUMPCYJNYCH
 • DOSTARCZANIE WIARYGODNYCH INFORMACJI NA TEAMT WARUNKÓW ZDROWEGO ZYCIA I WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ
 • UŚWIADAMIANIE RODZICÓW I NAUCZYCIELI, CZYM JEST SZKOLNA PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ, CZEGO DOTYCZY, JAKICH ZASOBÓW WYMAGA, JAKIE ZADANIA ICH DOTYCZĄ, JAKA JEST ICH ROLA W TYM PROCESIE, CZYLI CO, W JAKIM CELU I W JAKI SPOSÓB BĘDZIE SIĘ DZIAŁO NA RZEZCZ PROFILAKTYKI W NASZEJ SZKOLE
 • ROZWIJANIE UMIEJETNOŚCI RODZICÓW, CO POLEGA NA PRZEKAZYWANIU RODZICOM INFORMACJI NA TEMAT RÓŻNYCH ASPEKTÓW PSYCHOSPOŁECZNEGO FUNKCJONOWANIA ICH DZIECI, WZMACNIANIU ICH UMIEJETNOŚCI WYCHOWAWCZYCH ORAZ ZACHECANIU DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W PROGRAMIE PROFILAKTYCZNYM, W KTÓRYM BIERZE UDZIAŁ ICH DZIECKO
 • BUDOWANIE WIĘZI ZE SZKOŁA, CO POLEGA NA DBAŁOŚCI O KLIMAT SPOŁECZNY W SZKOLE, CZYLI O JAKOŚĆ RELACJI MIĘDZY WSZYSTKIMI CZŁONKAMI I GRUPAMI SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Agnieszka Wałęsa