Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”

Inicjatywy w ramach DBI 2020

w naszej szkole

UCZNIOWIE

  • W klasach I – III pogadanki oraz zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w Internecie, np. wykorzystanie strony sieciaki.pl – nauczyciele I- III – do końca lutego – sprawozdanie I tydzień marca
  • W klasach IV – VIII SP oraz klasach I – III LO zapoznanie uczniów z tematyką bezpiecznego Internetu na lekcjach informatyki w oparciu o platformę e-learningową https://www.edukacja.fdds.pl/kursy-e-learning , Lekcje wychowawcze poświęcone bezpieczeństwu w sieci – nauczyciele informatyki, wychowawcy – do 21 lutego
  • Klasa VIII SP i klasy LO I-III – test o bezpieczeństwie w sieci – przedstawiciele (3 uczniów z klasy) – nauczyciel informatyki, biblioteka szkolna – 25 lutego 2020 – czytelnia – godzina zostanie podana wychowawcom
  • Klasa VII – przygotowanie prezentacji multimedialnej “Bezpieczny Internet o charakterze informacyjno – edukacyjnym dla uczniów i rodziców – po jednej na klasę – wychowawcy – do 21 lutego
    Klasa VI – przygotowanie plakatu Dzień Bezpiecznego Internetu – Działajmy razem!” – po jednym na klasę wychowawcy- do 21 lutego
  • Klasa V – wykonanie plakatu na temat „Netykieta w Internecie” – po jednym na klasę – wychowawcy do 21 lutego
  • Klasa IV – przygotowanie rysunków o tematyce Bezpieczeństwa w Internecie – każdy uczeń – nauczyciel plastyki – do 21 lutego
  • Wystawa prac uczniowskich w bibliotece szkolnej od 24 lutego oraz gazetka informacyjna na temat DBI luty – marzec 2020r.

RODZICE

Przygotowanie dla Rodziców informacji na temat DBI 2020, uzależnienia dziecka od gier komputerowych, Internetu, miejscach pomocowych, zaproponowanie m. im kursów e-learningowych o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w internecie (https://rodzice.fdds.pl/; https://rodzice.fdds.pl/wiedza/?kategoria=bezpieczenstwo-dzieci-online) itp. na stronie internetowej szkoły www.zssio.com.pl oraz na profilu facebook biblioteki szkolnej (https://www.facebook.com/pages/category/School/Biblioteka-ZSSiO-446763419008509/) – nauczyciele informatyki, biblioteka, pedagog

NAUCZYCIELE

Uczestnictwo w kursie e-learningowym dotyczącym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zapoznanie się z materiałami dla profesjonalistów zaproponowanych przez platformę edukacyjną https://www.edukacja.fdds.pl/kursy-e-learning

SZKOŁA – UCZNIOWIE i RODZICE

Współpraca z Fundacją „Dbam o mój zasięg” i fundacją LOTTO w ramach projektu naukowo – badawczego pt. „GRANIE NA EKRANIE”. Uczestnictwo w badaniu jak szeroko rozumiana profilaktyka e-uzależnień – dyrektor, nauczyciele informatyki, wychowawcy

Opracowanie: Dorota Piotrowska  – n-l informatyki, techniki

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa