UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

22 MAJA OBCHODZONY JEST DZIEŃ PRAW ZWIERZĄT. PRAWA ZWIERZĄT OPIERAJĄ SIĘ NA TWIERDZENIU,ŻE ZWIERZĘTA SĄ ISTOTAMI CZUJĄCYMI,ZDOLNYMI DOCENIĆ WARTOŚĆ SWOJEGO ŻYCIA I Z TEGO WZGLĘDU NALEŻĄ IM SIĘ PRAWA, KTÓRE CHRONIŁYBY ICH AUTONOMIĘ.JAKO ISTOTY ŻYWE I ZDOLNE ODCZUWAĆ CIERPIENIE POWINNY BYĆ TRAKTOWANE TAK, ABY TEGO CIERPIENIA NIE ODCZUWAŁY. PAMIĘTAJMY O TYM KAŻDEGO DNIA I NIE TRAKTUJMY ZWIERZĄT JAK ZABAWKI,ALBO JAK PRZEDMIOTY.I NIE WYRZUCAJMY,KIEDY NAM SIĘ ZNUDZĄ.

    ZAPRASZAMY DO NASZEJ GALERII I PROSIMY O PRZESYŁANIE ZDJĘĆ LUB RYSUNKÓW SWOICH ZWIERZĘCYCH ULUBIEŃCÓW.
PAMIĘTAJMY O TYM,ŻE ŚWIĘTY FRANCISZEK PATRON EKOLOGÓW NAZYWAŁ ZWIERZĘTA NASZYMI BRAĆMI MNIEJSZYMI.
                                                       NAUCZYCIELKI ZE ŚWIETLICY

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa