UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

Szkolne Koło Wolontariatu i SU ZSMS i ZSSiO

w dniach 20-21.11.2017

zorganizowały akcję

“Dzień TUMBO”

Celem tej akcji była pomoc dzieciom osieroconym i

w żałobie,

podopiecznym Fundacji Hospicyjnej.

W ramach akcji zorganizowane zostały:

  • zbiórka pieniędzy

  • kiermasz ciast

  • loteria fantowa

Dzień Tumbo” to część programu „Tumbo Pomaga” Fundacji Hospicyjnej, którego celem jest wsparcie psychologiczne osieroconych dzieci i nastolatków. Podstawowym założeniem przedsięwzięcia jest pomoc w przygotowaniu dzieci i młodzieży do radzenia sobie z uczuciami związanymi ze śmiercią bliskiej osoby. Realizacja „Dnia Tumbo” daje możliwość poruszenia trudnego tematu śmierci w przystępny sposób.

Dzień jest połączeniem idei edukacji i pomocy finansowej.

Wolontariusze przez dwa dni prowadzili na terenie szkoły zbiórkę pieniędzy połączoną z loterią fantową i kiermaszem ciast. Zebrane przez uczniów środki zostaną przekazane Fundacji Hospicyjnej.

Wolontariusze będą prowadzili także zbiórkę podczas czwartkowych zebrań z rodzicami.

Prosimy o wsparcie i włączenie się w naszą wspólną akcję!

Każdy z nas może pomóc!!!!!

 

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa