UWAGA KANDYDACI

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz określa preferencje wyboru szkół ( można wybrać trzy szkoły), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

  • Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji.
  • Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

Regulamin Rekrutacji

flaga-ue

W roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 w ZSSiO będzie realizowany program Erasmus+ „Stawiamy na rozwój” skierowany do nauczycieli języków obcych, trenerów, nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz takich przedmiotów jak chemia, biologia czy geografia, którzy będą poprawiać swoje kompetencje językowe i zawodowe na kursach w takich krajach jak Wielka Brytania, Irlandia, Malta czy Łotwa.
Wkrótce pierwsze relacje nauczycieli uczestniczących w zagranicznych szkoleniach językowych i zawodowych.
Szczegóły projektu w zakładce Erasmus+.

Szczegóły projektu Erasmus+ „Stawiamy na rozwój”
O naszym projekcie wiele mówi jego tytuł “STAWIAMY NA ROZWÓJ”. Stawiamy na rozwój naszych nauczycieli i uczniów, na podniesienie jakości edukacji w naszej placówce. Priorytetem naszej szkoły jest edukacja sportowa, ale pamiętając o dwutorowości kariery sportowej oraz coraz bardziej otwartym europejskim rynku pracy uważamy, że jednym z najważniejszych zadań stojącym obecnie przed naszą placówką jest wyposażenie uczniów również w takie kompetencje kluczowe jak skuteczne porozumiewanie się w języku obcym.

Bardzo często nauka języka w szkole to dla naszych uczniów jedyna możliwość rozwoju kompetencji językowych, a możliwość kontaktu z językiem i porozumiewania się w języku obcym nie tylko na lekcjach języka, ale także na innych przedmiotach takich jak: biologia, geografia, czy historia da im więcej możliwości wykorzystania w praktyce swoich umiejętności językowych.
Chcemy także zmotywować do nauki języków obcych nauczycieli przedmiotowców, nauczania zintegrowanego oraz trenerów, tak aby mogli skutecznie wykorzystywać te języki na swoich lekcjach (co niewątpliwie przyczyni się do ich uatrakcyjnienia i zwiększy zainteresowanie tymi przedmiotami), a w przyszłości również aktywnie włączać się do współpracy międzynarodowej i realizować projekty sportowe.
Również rozwój technologii teleinformatycznych stawia nowe wyzwania przed nauczycielami i całym sektorem edukacji. Komputer, tablet, komórka może być doskonałym narzędziem pracy, a Internet jest ogólnodostępnym rezerwuarem wszelkiego rodzaju materiałów edukacyjnych czy tekstów obcojęzycznych. Chcąc dostosować się do obecnej sytuacji musimy zadbać o rozwój warsztatu naszych nauczycieli w tej dziedzinie, tak aby mogli oni nie tylko wprowadzać nowe technologie na swoich lekcjach, ale również uczyć młodych ludzi jak z ich efektywnie korzystać.

Analizując wszystkie te aspekty, na początku roku szkolnego Rada Pedagogiczna ustalając założenia Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły i obszary wymagające poprawy wyznaczyła jednocześnie główne tematy naszego projektu. Są to:
– Nauczanie i uczenie się języków obcych
– Nowe Innowacyjne programy nauczania/metody edukacyjne/rozwój szkoleń
– TIK – nowe technologie – kompetencje informatyczne

W projekcie STAWIAMY NA ROZWÓJ weźmie udział 11 nauczycieli. 4 nauczycieli języków obcych (Język angielski i rosyjski), którzy będą uczestniczyć w szkoleniach z zakresu stosowania metody CLIL oraz wykorzystaniu technologii teleinformatycznych w nauczaniu. Pozostali nauczyciele to przedmiotowcy (3 osoby) uczący takich przedmiotów jak: biologia, geografia, chemia, nauczyciele nauczania zintegrowanego (2 osoby) oraz trenerzy (2 osoby). Wezmą oni udział głównie w szkoleniach językowych, ale również z elementami stosowania metody CLIL lub wykorzystania narzędzi teleinformatycznych.

Chcemy, aby poprzez udział w szkoleniach metodycznych i językowych nauczyciele uaktualnili swój warsztat pracy, zyskali nowe kompetencje językowe, nowe narzędzia pracy (TIK) i materiały z zakresu metodyki, dydaktyki i nowych innowacyjnych metod nauczania (CLIL) co z pewnością nie pozostanie bez wpływu na dalszy rozwój naszych uczniów i jakość kształcenia w naszej szkole.

Uważamy, że szkolenia odbywające się za granicą i prowadzone przez rodzimych użytkowników języka angielskiego czy rosyjskiego będą miały wymierny wpływ również na podnoszenie kompetencji kulturowych i społecznych. Przyczynią się do pokonania powszechnej wśród naszych nauczycieli bariery językowej oraz zwiększą motywację do dalszego rozwoju i kształcenia.

Aby nauczyciele przedmiotowcy i trenerzy jeszcze lepiej przygotowali się do realizacji mobilności w pierwszy roku projektu zostaną dla nich zorganizowane w szkole specjalne cotygodniowe zajęcia z j. angielskiego i rosyjskiego, a ich postępy będą na bieżąco monitorowane i ocenione z końcem realizacji projektu.

Wszyscy uczestnicy kursów przygotują prezentacje, scenariusze lekcji z wykorzystaniem języków obcych, materiały dydaktyczne, wystawy, raporty oraz wprowadzą niezbędne innowacje w programach nauczania.
Podzielą się swoją nowo nabytą wiedzą i doświadczeniami z wszystkimi uczestnikami projektu, pozostałymi nauczycielami w naszej oraz okolicznych szkołach.
Aby skutecznie implementować i upowszechnić rezultaty projektu wśród uczniów, rodziców i społeczności lokalnej nauczyciele przygotują specjalny program na “Dni Otwarte Szkoły” czy “Tydzień projektu Erasmus+” (lekcje otwarte, pokazy, konkursy przedmiotowo-językowe, wystawy). Informacje o projekcie, logo programu i projektu oraz wszystkie zgromadzone materiały znajdą się również na stronie internetowej szkoły.

Dzięki kursom nauczyciele nie tylko zyskają nowe kompetencje językowe i zawodowe, ale również możliwość nawiązania nowych kontaktów z zagranicznymi placówkami co zaowocuje w przyszłości wspólną realizacją projektów e-Twining, projektów partnerskich czy sportowych i wzmocni europejski wymiar naszej szkoły.

Koordynator projektu:
Jolanta Styp-Rekowska
Aleksandra Dobke