Szanowni Rodzice i Uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej,

Uprzejmie informujemy, iż w naszej szkole egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 15, 16 i 17.04.2019 r. w wersji B.

Czekamy na dzieci w szkole o godz. 8.00 przed salą gimnastyczną (na pierwszym piętrze).

Dyrekcja ZSSiO

SZANOWNI RODZICE!

Chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za wsparcie w tak trudnych dniach strajku nauczycieli. Dziękujemy za zrozumienie, wiemy, że jest to dla Państwa duży wysiłek aby zorganizować opiekę dla Waszych dzieci.

Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie poinformować Państwa o terminie zakończenia protestu.

Przypominamy o tym, że od 10-17 kwietnia 2019 przeprowadzamy w szkole egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty.

W/w dni zgodnie z organizacją pracy szkoły są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Za zrozumienie i wsparcie jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

z wyrazami szacunku

Dyrekcja ZSSiO


 

Szanowni Rodzice !!!

Informuję, że w dniu 08.04.2019 r ( poniedziałek ) nauczyciele zgodnie z zapowiedzią przystąpili do strajku . Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Z wyrazami szacunku

STRAJK NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo,

W dniu wczorajszym, tj. 03 kwietnia 2019r.  odbyło się spotkanie Dyrektorów Szkół z Pracownikami Wydziału Rozwoju Społecznego. Na tym spotkaniu omówiono działania podejmowane przez WRS, Szkoły, Straż Miejską i Policję dotyczące strajku.

Uruchomiono specjalny link www.gdansk.pl/strajkoswiaty, gdzie uzyskacie Państwo dodatkowe, najświeższe informacje dotyczące sytuacji w placówkach.

W naszej Szkole, tak jak pisaliśmy, 98% nauczycieli przystępuje do protestu. Wobec powyższego przewidujemy znaczne utrudnienia w pracy Placówki, które mogą spowodować brak realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych. 

Planujemy przygotowywanie posiłków dla dzieci korzystających z obiadów, które potrzebują wsparcia szkoły w tych dniach. Osoby, które zrezygnują z posiłków proszone są o informację zwrotną u

p. Joanny Dobrzyckiej w terminie do 08.04.2019 do godz. 08.00, nr wew. 38.

W przypadku odwołania strajku szkoła pracuje zgodnie z podaną wcześniej organizacją pracy szkoły, tj. 08,09.04 – lekcje wg planu, 10-17.04.2019 – Dni egzaminacyjne – wolne od zajęć dydaktycznych.

Oddział przedszkolny i świetlica podczas egzaminów pełnić będą funkcję opiekuńczą po uprzedniej deklaracji Rodziców.

O wszystkich działaniach podejmowanych przez Szkołę informować będę Państwa poprzez Platformę GPE i Stronę Szkoły.

Zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, aby w tej trudnej sytuacji zapewnić uczniom maksimum bezpieczeństwa i opieki.

W załączeniu pismo Pani Prezydent  Miasta Gdańska.

 

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor ZSSiO

Irena Adamowska

List prezydent Dulkiewicz do rodziców


 

Szanowni Państwo,

 W związku z zapowiadanym strajkiem nauczycieli od dnia 08.04.2019 uprzejmie informujemy, iż akces przystąpienia do protestu zadeklarowało 98% pedagogów ZSSiO, co może spowodować zakłócenia  pracy szkoły.

W związku z powyższym prosimy o śledzenie strony szkoły oraz GPE.

 Z poważaniem,

Dyrekcja ZSSiO


 

UWAGA KANDYDACI

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ukończenia szkoły podstawowej i wyników testu ósmoklasisty ,określa preferencje wyboru szkół      ( można wybrać trzy szkoły), zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

- Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji z zachowaniem wskazanych terminów.

- Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

- Przy logowaniu należy pamiętać o dwutorowości , dostępny jest osobny panel dla uczniów kończących  gimnazjum i uczniów kończących  ósmą klasę szkoły podstawowej

Regulamin Rekrutacji 2019/2020

Dlaczego tak trudno oderwać nastolatki od ich telefonów komórkowych? Czemu zerkają na ekrany smatfonów podczas obiadu, lekcji w szkole czy ważnych uroczystości? Dlaczego coraz większą cześć ich życia towarzyskiego i osobistego realizuje się w sieci? Może za to odpowiadać tzw. syndrom FOMO.

Wyniki badań naukowych są alarmujące – FOMO to nowa choroba cywilizacyjna. Według najnowszego raportu syndromem tym mogą być dotknięte w Polsce nawet 4 miliony osób, największą zaś grupę stanowią tu nastolatki i młodzi dorośli.

FOMO jest wszechogarniającym lekiem odczuwanym przez dana osobę, wywołanym myślą, że inne osoby w tym momencie uczestniczą w jakimś bardzo satysfakcjonującym wydarzeniu, czy doświadczeniu, w którym osoba ta nie uczestniczy.

Osoby doświadczające FOMO:

 • Odczuwają niepokój lub lęk
 • Są w stanie rozładować napięcie dopiero, gdy upewnia się że niczego ważnego nie przeoczyły
 • Częściej i bardziej odczuwają przytłoczenie nadmiarem wydarzeń i informacji
 • Odczuwają silną potrzebę niezwłocznego dzielenia się nawet drobnymi szczegółami ze swojego życia
 • Starają się być pierwsze, które poinformują znajomych o jakimś wydarzeniu
 • Dążą so zdobywania w Internecie jak największego uznania i uwagi
 • Maja większą tendencję do porównywania się z innymi
 • Choć szukają w Internecie rozrywki, relaksu, możliwości kreowania swojego pozytywnego wizerunku, korzystając z niego częściej doświadczają frustracji, zazdrości i spadku nastroju
 • Często mają przekonanie, ze wiedza na jakiś temat ma wartość dopiero wówczas, kiedy można się nią podzielić w Internecie
 • Odczuwają częstszy i silniejszy dyskomfort psychiczny, gdy nie maja dostępu do sieci
 • W efekcie korzystania z Internetu częściej zaniedbują obowiązki i relacje z bliskimi
 • Często korzystają z Internetu tuz po obudzeniu i chwilę przed zaśnięciem
 • Korzystają z Internetu podczas posiłków, spotkań
 • Tracą kontrolę nad liczbą docierających do nich informacji
 • Często próbują ograniczyć swoje korzystanie z Internetu, nieskutecznie

Jak przeciwdziałać FOMO w szkole?

 • Na bieżąco obserwuj swoich podopiecznych – ewentualne oznaki wyobcowania, osamotnienia, stresu i lęku, problemy, konflikty – niezwłocznie i adekwatnie reaguj, tak, by nie musieli na własną rękę poszukiwać sposobów rozładowania trudnych emocji
 • Dbaj o dobre relacje z podopiecznymi
 • Panujące w waszych relacjach zasady ustalaj wspólnie z podopiecznymi
 • W swojej pracy jak najczęściej wprowadzaj metody aktywizujące
 • Wspieraj rozwój kompetencji cyfrowych u swoich uczniów
 • Od czasu do czasu organizuj z uczniami „ przerwy od social mediów”
 • Wspieraj dzieci i młodzież w odkrywaniu swoich talentów
 • Wspieraj rozwój ich stabilnej, dobrej samooceny

Opracowała : Agnieszka Wałęsa