UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

W dniu 22.10.19 r. mieliśmy przyjemność zobaczyć „FOTOBUDKĘ”– niezwykłe urządzenie służące przyjaźni (nawiązywaniu i utrzymywaniu przyjaznych relacji z innymi, współpracy w grupie i umiejętności porozumiewania się). Przyjaźń pomaga w zachowaniu zdrowia emocjonalnego, które jest równie ważne jak zdrowie fizyczne.

Okazując przyjaźń i miłość tym, których kochamy, wzmacniamy i siebie i innych. Podczas zajęć dzieci zastanawiały się nad tym, co sprawia, że niektórzy z nas mają duże grono przyjaciół oraz jakie są cechy prawdziwego przyjaciela. Zajęcia odbyły się w ramach Gdańskiego Dnia Profilaktyki.

Ewa Jura-Ilis i Iwona Puchalska

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa