Uczniowie Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku na IX Pomorskiej Młodzieżowej Sesji Krajoznawczej ( 06.11.2018 r., MIIW ). Gratulujemy Izabeli Durlik z kl.3a Gim.nr15 i Mateuszowi Skrzypkowskiemu z kl.8c SP nr 75, przygotowanych przez nauczyciela historii – Mariolę Treder. W sesji brali udział uczniowie ze szkół ( SP, Gim. ) woj.pomorskiego i woj.kujawsko – pomorskiego, nauczyciele, rodzice, dr Monika Kończyk -Pomorski Kurator Oświaty, Stanisław Sikora- Prezes Oddziału Gdańskiego PTTK, przedstawiciele : władz samorządowych, MIIW, mediów, działacze PTTK.


Jej celem jest upowszechnianie krajoznawstwa, turystyki i historii regionalnej, dlatego po jej zakończeniu zwiedziliśmy pod kierunkiem W- ce Przewodniczącego Pomorskiej Komisji Krajoznawczej ( przewodnik PTTK ), Krzysztofa Kruszyńskiego, Muzeum II Wojny Światowej.
W związku z obchodami “Roku Niepodległości” oraz “100- lecia Niepodległej Polski” obejrzeliśmy wystawę okolicznościową “100 Lat Niepodległej Polski”.

Na zdjęciach m.in.:
– uczestnicy sesji,
– Pomorski Kurator Oświaty, dr Monika Kończyk zabiera głos na forum,
– działacze PTTK,
– znaczki okolicznościowe sesji krajoznawczej,
– dyplomy / podziękowania dla Izy i Mateusza,
– wyróżnieni uczniowie i opiekunowie odbierają dyplomy oraz nagrody,
– Przewodniczący Pomorskiej Komisji Krajoznawczej Dariusz Dębski, W- ce Prezes Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni Małgorzata Gwizdek,W- ce Prezes Oddziału Regionalnego PTTK w Gdańsku Elżbieta Świerk,
– bilety wstępu do MIIW.

Tekst i zdjęcia : Mariola Treder