Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku uczestniczyli ( XII 2019 r.) w zajęciach edukacyjnych szkolnych i pozaszkolnych, różnych wydarzeniach w związku z upamiętnieniem rocznic Grudnia 70 i stanu wojennego.

Na zdjęciach m.in.:
– nauczyciel historii Mariola Treder przy plenerowej wystawie “Grudzień 1970. Gdańsk Pamięta”,
– banery wystawy (Gdańsk Główne Miasto),
– ucz.Ia LO podczas zajeć lekcyjnych nt.”Grudzień 1970″,
– plakaty, prace uczniów,
– tablica/ epitafium i wiązanka kwiatów w miejscu upamiętnienia ( dawny gmach PZPR).

Tekst i zdjęcia : Mariola Treder

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa