W dniu 21.09.17r. (czwartek) rodzice spotkali się w ramach Grupy Wsparcia w gabinecie pedagoga szkolnego (sala 131). Podczas pierwszych zajęć rodzice mówili dlaczego postanowili uczestniczyć w zajęciach „Szkoły dla Rodziców” i jakie są ich oczekiwania wobec prowadzącej warsztaty.

Zastanawiali się m.in. nad postawami rodzicielskimi według autorstwa M. Ziemskiej oraz określali pozytywne cechy swoich dzieci. Uczestnicy warsztatów wracali myślami do metod wychowawczych stosowanych przez ich rodziców. Zastanawialiśmy się ku czemu wychowujemy nasze dzieci? Mówiliśmy o wartościach ważnych dla nas w wychowaniu dzieci. W ramach „pracy domowej” rodzice otrzymali: kwestionariusze do badania ich postaw rodzicielskich, materiały nt. warunków bezpiecznego korzystania z komputera oraz informacje dot. wpływu agresywnych gier komputerowych na psychikę dziecka.

Kolejne spotkanie 28.09.17r. (czwartek) o godzinie 15.30. Zajęcia trwają do 17.00.

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych rodziców.

Alicja Kokorzycka, pedagog SP.