UWAGA – WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW XII LO

Kandydatów do publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje

rekrutacja elektroniczna na stronie:

nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

REKRUTACJA  JEST MOŻLIWA W TERMINIE

 od 15 czerwca do 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00

Terminy obowiązkowych testów sportowych zawarte są w regulaminie rekrutacji XII LO , który znajduje się na stronie szkoły.

Kandydat  zakłada konto i wprowadza dane do systemu, w tym określa preferencje wyboru szkół, oddziałów.

Do obowiązków  Kandydata należy wprowadzenie ocen i osiągnięć odnotowanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Istnieje możliwość złożenia wniosku wyłącznie drogą elektroniczną pod warunkiem podpisania go poprzez Profil Zaufany  systemu  e-PUAP  Rodzica lub Opiekuna Kandydata.

ZASADY REKRUTACJI

Szanowni Państwo, w związku z zaistniałą sytuacją dot. COVID-19, informujemy, iż w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych istnieje możliwość złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata/rodzica elektronicznie.
Wniosek taki, trafi do szkoły, a komisja rekrutacyjna będzie go rozpatrywała tak samo jak wniosek, który został złożony do szkoły w formie papierowej.
Wniosek przesłany elektronicznie będzie można wydrukować i rozpatrywać i przechowywać w postaci papierowej.
Do weryfikacji wniosków przesłanych elektronicznie, komisja rekrutacyjna nie potrzebuje żadnych dodatkowych dostępów (haseł, loginów).

TERMINARZ MARZEC 2020

TERMINARZ luty 2020

TERMINARZ Styczeń 2020

HARMONOGRAM II PÓŁROCZE 19-20


TERMINARZ LISTOPAD 2019

Terminarz październik 2019

Terminarz Rad Pedagogicznych 2019-2020

HARMONOGRAM I PÓŁROCZE 2019-2020

TERMINARZ I PÓŁROCZE 2019/2020


Terminarz czerwiec 2019

Terminarz maj 2019

Terminarz listopad 2018

Terminarz październik 2018

Komisje i zespoły 2018-2019

HARMONOGRAM APELI

Terminarz Rad Pedagogicznych

Zespoły przedmiotowe

HARMONOGRAM I PÓŁROCZE 18-19

HARMONOGRAM II PÓŁROCZE 18-19

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EGZAMINEM GIMN 18-19

 

 

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa