Szanowni Państwo.
W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16.10.2020 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z dniem  19 października 2020 r. (poniedziałek) zmieniamy tryb nauczania w liceum na zdalny.
Nowe obostrzenia nie dotyczą szkoły podstawowej – tutaj praca odbywa się na dotychczasowych zasadach.
Zdalne nauczanie odbywać się będzie w formie lekcji on-line oraz przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny prac ucznia wykonywanych w domu. Obowiązującą w procesie zdalnego nauczania aplikacją jest Microsoft Teams. Lekcja on-line trwa 30 minut, pozostałe 15 minut nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów.
Proszę Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość. Po raz kolejny jesteśmy postawieni w sytuacji szczególnej i wyjątkowo trudnej, ale jestem przekonana, że z Państwa wsparciem poradzimy sobie.

Z poważaniem,
Ewa Leyk-Latowska, p.o Dyrektora Szkoły

FOLDER ZSSiO

JESTEŚMY NA FB

Archiwa