(ULOTKA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW)

  1. Ustawicznie, regularnie dbaj o swoją więź z dzieckiem i więzi rodzinne, dbaj o poczucie bliskości i przynależności w waszej rodzinie. Pamiętaj, że nawet zbuntowane nastolatki dążące do niezależności też potrzebują uwagi, miłości i akceptacji rodziców.

  1. Nie traktuj urządzeń elektronicznych jako wygodnego sposobu zajęcia czymś uwagi dziecka. Zamiast tego wspieraj dziecko w odnajdywaniu i rozwijaniu jego zainteresowań i talentów.
  2. Wspieraj rozwój stabilnej samooceny dziecka, która będzie się opierać na wewnętrznym poczuciu własnej wartości
  3. Dokładaj starań, by dziecko miało okazje do spotkań i zabawy z rówieśnikami i by budowało bliskie relacje koleżeńskie i przyjacielskie w większym stopniu w świecie rzeczywistym niż przez Internet. Internet powinien jedynie dopełniać życie towarzyskie dziecka, a nie być jego główną płaszczyzną.
  4. Ustawicznie pomagaj dziecku rozwijać umiejętność dokonywania wyborów i rezygnowania
  5. Ucz swoje dziecko mądrego korzystania z Internetu; wspólnie ustalajcie zasady tego korzystania
  6. Ucz swoje dziecko zasad cyberbezpieczeństwa i troski o prywatność w Internecie oraz rozwijaj jego kompetencje cyfrowe , aby umiało wykorzystywać media cyfrowe nie tylko do zabawy, ale tez do nauki czy aktywności twórczej
  7. Z młodszym dzieckiem wspólnie z nim korzystaj z Internetu. Ze starszym dość często wykazuj zainteresowanie tym, co robi w Internecie
  8. Wspólnie z dzieckiem poszukujcie sposobów na to, jak dobrze można wykorzystać zdobytą przez Internet wiedzę.

 

Opracowanie: Agnieszka Wałęsa