UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

UWAGA KANDYDACI

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ukończenia szkoły podstawowej i wyników testu ósmoklasisty ,określa preferencje wyboru szkół, zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

- Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji z zachowaniem wskazanych terminów.

- Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

- Przy logowaniu należy pamiętać o dwutorowości , dostępny jest osobny panel dla uczniów kończących  gimnazjum i uczniów kończących  ósmą klasę szkoły podstawowej

Regulamin Rekrutacji 2019/2020

(ULOTKA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW)

  1. Ustawicznie, regularnie dbaj o swoją więź z dzieckiem i więzi rodzinne, dbaj o poczucie bliskości i przynależności w waszej rodzinie. Pamiętaj, że nawet zbuntowane nastolatki dążące do niezależności też potrzebują uwagi, miłości i akceptacji rodziców.

  1. Nie traktuj urządzeń elektronicznych jako wygodnego sposobu zajęcia czymś uwagi dziecka. Zamiast tego wspieraj dziecko w odnajdywaniu i rozwijaniu jego zainteresowań i talentów.
  2. Wspieraj rozwój stabilnej samooceny dziecka, która będzie się opierać na wewnętrznym poczuciu własnej wartości
  3. Dokładaj starań, by dziecko miało okazje do spotkań i zabawy z rówieśnikami i by budowało bliskie relacje koleżeńskie i przyjacielskie w większym stopniu w świecie rzeczywistym niż przez Internet. Internet powinien jedynie dopełniać życie towarzyskie dziecka, a nie być jego główną płaszczyzną.
  4. Ustawicznie pomagaj dziecku rozwijać umiejętność dokonywania wyborów i rezygnowania
  5. Ucz swoje dziecko mądrego korzystania z Internetu; wspólnie ustalajcie zasady tego korzystania
  6. Ucz swoje dziecko zasad cyberbezpieczeństwa i troski o prywatność w Internecie oraz rozwijaj jego kompetencje cyfrowe , aby umiało wykorzystywać media cyfrowe nie tylko do zabawy, ale tez do nauki czy aktywności twórczej
  7. Z młodszym dzieckiem wspólnie z nim korzystaj z Internetu. Ze starszym dość często wykazuj zainteresowanie tym, co robi w Internecie
  8. Wspólnie z dzieckiem poszukujcie sposobów na to, jak dobrze można wykorzystać zdobytą przez Internet wiedzę.

 

Opracowanie: Agnieszka Wałęsa