UWAGA !!!

OD 1 CZERWCA 2019 ZMIENIŁ SIĘ NR TELEFONU SZKOŁY

(58) 717 10 27

(58) 719 43 16

(58) 719 54 23

INTERNAT ( 58) 719 19 53

 


 

UWAGA KANDYDACI

XII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Kandydatów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na terenie Pomorza obejmuje rekrutacja elektroniczna pod adresem nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat.

Kandydat wprowadza dane do systemu, w tym oceny i osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum i zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ukończenia szkoły podstawowej i wyników testu ósmoklasisty ,określa preferencje wyboru szkół, zapoznając się z ofertą przedstawioną w systemie.

Po przejściu rekrutacji elektronicznej, należy:

- Wydrukować wniosek z systemu i złożyć go w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami określonymi w Regulaminie Rekrutacji z zachowaniem wskazanych terminów.

- Wykaz dokumentów i terminy określa Regulamin Komisji Rekrutacyjnej.

- Przy logowaniu należy pamiętać o dwutorowości , dostępny jest osobny panel dla uczniów kończących  gimnazjum i uczniów kończących  ósmą klasę szkoły podstawowej

Regulamin Rekrutacji 2019/2020

ULOTKA INFORMACYJNA DLA MŁODZIEŻY

Poniższe wskazówki pozwolą Ci nie tylko uniknąć FOMO i innych problemów, ale też sprawić, ze po prostu poczujesz się lepiej:

 1. Poznawaj nowe osoby i dbaj o relacje z nimi w świecie rzeczywistym
 2. Poświęcaj czas na to, by poznawać i rozwijać swoje talenty i zainteresowania poza Internetem; poszukaj osób o podobnych zainteresowaniach
 3. Kiedy się nudzisz, postaraj poszukać sobie jakiegoś innego ciekawego zajęcia niż sięganie do Internetu
 4. Konkretnie ustalaj swoje priorytety i trzymaj się ich, poświęcaj część swojego czasu na ich realizację i w tym czasie skupiaj się przede wszystkim na nich
 5. Rozwijaj swoje umiejętności planowania, zarządzania czasem, formułowania opinii, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji
 6. Powiększaj swoją wiedzę z zakresu wpływu Internetu, mediów społecznościowych na człowieka
 7. Doskonal swoją zdolność krytycznego obserwowania i oceniania takich zjawisk jak powierzchowność i fałszywość wizerunków kreowanych w mediach społecznościowych, czy strata czasu wynikająca ze zbyt częstego poświęcania tym mediom uwagi
 8. Kształtuj swoją umiejętność oceny i odróżniania, które informacje i treści są faktycznie warte Twojej uwagi, a które są zwykłymi „ złodziejami czasu”
 9. Stawiaj sobie, ale też innym granice i przestrzegaj ich
 10. Rozwijaj swoje umiejętności wyciszania się, relaksacji, cieszenia się bieżącą chwilą oraz skupienia na teraźniejszości
 11. Dbaj o bezpieczeństwo i prywatność w Internecie
 12. Odkładaj telefon podczas spotkań i rozmowy
 13. Nie kontaktuj się często ze znajomymi przez Internet – dzięki temu będziesz mieć więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia, kiedy spotkacie się na żywo
 14. Obserwuj i kontroluj własną aktywność w mediach cyfrowych, aby uniknąć sytuacji, kiedy tracisz kontrolę nad czasem, jaki im poświęcasz
 15. Przyglądaj się swoim znajomym i troszcz się o nich; jeśli dostrzeżesz u nich objawy FOMO – reaguj
 16. Ograniczaj kontakty z osobami, które ciągle „ siedzą w telefonie”

 

 

Opracowała: Agnieszka Wałęsa